Stort intresse för Tibros sätt att arbeta med demensjuka på nationell konferens

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Enhetschefen Rikard Strömqvist och demenssamordnaren Johan Ekstrand

31 augusti 2018

Kommun och politik, Omsorg och stöd

I Tibro kommun får personer med demenssjukdom och deras anhöriga ett mer individuellt anpassat stöd. Dessutom stöttas varje individ av samma personal genom de olika stadierna av sjukdomen. Det arbetssättet, som är unikt i Sverige, rönte stor uppmärksam på Svenska Demensdagarna.

Den 1 februari 2016 sjösattes en ny demensorganisation i Tibro kommun. Det innebar dels att personalen organiserades i två större grupper, Nord och Syd. Dels att insatserna som sätts in är individuellt anpassade utifrån de behov som varje enskild person med demenssjukdom har, istället för att, som tidigare, vara beroende av om en person bor i eget boende, på ett korttidsboende eller på ett demensboende.

Nu, två år senare, har ett arbetssätt med individuella lösningar i fokus utvecklats.

– Det har varit en stor omställning att förändra vårt sätt att arbeta, men förändringen har lett till ökad trygghet och bättre kvalitet, framhåller enhetschefen Rikard Strömqvist. 

Väckte intresse på Svenska Demensdagarna

Det nya, individanpassade arbetssättet har väckt intresse nationellt. Den 24-25 maj presenterade Rikard och demenssamordnaren Johan Ekstrand arbetsmodellen på Svenska Demensdagarna, en årligen återkommande konferens för alla yrkeskategorier som arbetar med demens.

– Vi beskrev hur vi arbetar och våra erfarenheter av att genomföra den här förändringen. Vi fick många frågor och våra seminarier gav upphov till många intressanta diskussioner, konstaterar Rikard.

Positiv effekt på insatser och anhörigstöd

Att gå från ett fungerande verksamhets- och lokalstyrt arbetssätt till ett nytt arbetssätt med större fokus på behov och trygghet har varit både tufft och lärorikt. Det har tagit tid för personalen i stort att acceptera och börja tänka och arbeta på ett annorlunda sätt än tidigare. Det har gett upphov till starka reaktioner och krävts åtskilliga diskussioner, på både grupp- och individnivå. Och det har krävts både tålamod och mod att våga pröva olika metoder.

 – Vi tänker på ett annorlunda sätt idag och det har påverkat kvaliteten på insatserna och anhörigstödet på ett positivt sätt. Bland annat har oron vid förflyttningar minskat betydligt eftersom personal som hjälpt en person i hemmet fortsätter att hjälpa personen även på korttid eller i särskilt boende. Jag är otroligt nöjd med det sätt som personalen hittar lösningar för våra vårdtagare idag, fastslår Rikard.