Tibros demensorganisation presenteras på Svenska demensdagarna

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

18 april 2018

Omsorg och stöd, Socialtjänsten

Vi kan stolt berätta att Tibro kommer att presentera det personcentrerade arbetssättet ”Demensorganisationen” på svenska demensdagarna 24-25 maj på Malmömässan. Enhetschef för demensorganisationen Rikard Strömqvist och demenssamordnare Johan Ekstrand är inbjudna att hålla seminarium för intresserade besökare.

Lelle är 87 år och bor ensam i en villa strax utanför Tibro. Lelle fick Alzheimer för ca 3 år sedan och är behov av stöttning i sitt hem för att klara sin vardag. Han har sedan några år haft hjälp flera gånger om dagen, av hemvården i Tibro kommun. Han har lärt känna personalen väl och han känner sig trygg när de hjälper honom.

  • Kan Lelle få hjälp av samma personal oavsett om hans behov ändras under sjukdomsförloppet?
  • Kan samma personal arbeta inom hemvård, korttid, dagverksamhet eller på särskilt boende, beroende på vad Lelle har för behov?

I Tibro kommun vill vi svara ja på den frågan. Lelle kan fortfarande gå på dagverksamhet när han är på korttidsboende och han kan få hjälp av samma personal på korttiden, som i hemmet eller på dagverksamheten.

I Tibro utmanar vi gamla strukturer och arbetssätt inom demensomvårdnaden och ser redan positiva exempel, där individens behov kommer först, inte beslutets, lokalens eller personalens.