Om Nyboskolan

Nyboskolan, som ligger centralt i tätorten, är kommunens enda skola med årskurserna 6 till 9. Här finns också grundsärskolan och förberedelseklasser för nyanlända barn och ungdomar. På Nyboskolan går cirka 500 elever.