Nyboskolans Polonäs

10 november 2020

NYBOSKOLAN

Vid slutet av höstterminen varje år har vi en tradition på Nyboskolan att elever i åk 9 övar in och visar upp en dansuppvisning, en polonäs, för föräldrar och syskon samt för skolans övriga elever. Denna tradition kommer vi tyvärr att göra en förändring av i år. På grund av den pågående pandemins utbredning känner vi oss tvungna att flytta årets polonäs till våren istället. Vi planerar i nuläget att genomföra dansuppvisningen vid vårterminens slut. Det preliminära datumet är den 9 juni 2021, då kommer ni som föräldrar och syskon att bjudas in för att se årets upplaga av polonäsen. Mer information kommer att komma längre fram i vår. Vänligen Mariethe Magnehed, rektor på Nyboskolan Ann-Sofie Nylin, biträdande rektor på Nyboskolan