Polonäs

20 december 2017, Kl. 18:00–19:00

Sporthallen

Genrep "Polonäsen" för föräldrar och anhöriga.

Föräldrar och anhöriga inbjuds den här kvällen till 9:ornas genrep av polonäsen.