Studie- och yrkesvägledning

Kontakter

Rose-Marie Persson är Nyboskolans studie- och yrkesvägledare.

Viktiga datum vårterminen 2020 

 

Nyboskolans ledning har beslutat att ställa in vårens praoperioder för er i År 8.

Då nuläget snabbt har förändrats pga Covid-19 så blev detta en nödvändig åtgärd då många planerade praoplatser har dragits tillbaka.

Vi återkommer till er med hur vi planerar hösten.

 

Vecka 2     Gymnasievalet öppnar för år 9 
Vecka 5     Gymnasievalet stänger 1 februari 
Vecka 9     Information om Prao år 8 ABC 
Vecka 10   Information om Prao år 8 DE 
Vecka 11   8 ABC söker Prao via Praktikplatsen.se (9/3-16/3) 
Vecka 13   8 DE  söker Prao via Praktikplatsen.se (23/3-30/3) 
Vecka 14   1 april sista dag att lämna EOP (Egen Ordnad Plats) 
Vecka 16   15/4- Omvalsperioden öppnar för år 9 
Vecka 17    Prao för 8ABC 
Vecka 20    Prao för 8DE 
Vecka 20   15/5-Sista dag för Omval till gymnasiet år 9 
Vecka 22    Avslutsinformation År 9 (GY2020) 

 

Kontaktuppgifter: rosemarie.persson@tibro.se, telefon 0504-181 75/ 0725995278