Elevhälsa samt Studie- och yrkesvägledning

Elevhälsa och elevstöd

I Nyboskolans elevhälsoteam ingår specialpedagog, skolsköterska, kurator samt rektor.

Skolsköterska

Ann-Britt Holmstedt är Nyboskolans skolsköterska.

Skolkurator

Birgitta Yngvesson är Nyboskolans skolkurator.

Studie- och yrkesvägledning

Aktuell information från Nyboskolans Studie och Yrkesvägledare.