Aktuell vaccinationsinformation

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Sjuksköterska som ger covid-19-vaccination

Alla som är 18 år eller äldre nu boka tid för vaccination. Det finns cirka 200 vaccinationsställen i Västra Götalandsregionen och du väljer själv var du vill vaccinera dig. Vaccination mot covid-19 är gratis och frivillig.

Det är regionerna som har huvudansvaret för covid-19-vaccineringen. De första vaccinationerna i Västra Götalandsregionen genomfördes den 27 december 2020. Fram till vecka 27 hade 66 % av invånarna i regionen fått sin första vaccindos och 42 procent var färdigvaccinerade.

Västra Götalandsregionen ansvarar för att ge information om var, hur och när länets invånare kan vaccinera sig. Regionens mål är att alla invånare ska ha möjlighet att fatta ett välinformerat beslut kring vaccination. 

Tidsbokning via 1177

Västra Götalandsregionen har valt att ha många vaccinatörer och vaccinationsställen. Vaccination sker på cirka på cirka 200 platser i länet. Det gör regionen dels för att kunna hålla en hög vaccinationstakt, dels för att invånare ska ha nära till sin vaccination. 

Som invånare kan du välja att boka din vaccination hos valfri vaccinatör, men du ska kunna ta dos 2 på samma mottagning. Följ åldersordningen, ta med legitimation och gärna en ifylld hälsodeklaration. Länk till hälsodeklarationen finns på Närhälsan Tibro vårdcentrals hemsida.

Bokning görs i första hand via 1177, där du hittar länkar till samtliga vaccinatörer i regionen. Vill du boka vaccinationstid i Tibro, så skriver du in Tibro i sökrutan för mottagning på denna sida:

Öppet för alla som fyllt 18 år

Alla som är 18 år eller äldre kan boka tid hos valfri vaccinatör som har lediga tider. På respektive vaccinatörs hemsida finns information om det finns tider att boka just där. Tillgången till vaccin varierar. Hittar du ingen ledig tid så kolla igen med jämna mellanrum. 

Tibros vårdcentraler har information om när det är möjligt för olika åldersgrupper att boka tid för vaccination på sina hemsidor.

Nästan 70 procent har påbörjat vaccinering

I nuläget har 68 procent av Tibroborna fått sin första vaccindos och närmare 48 procent av Tibros befolkning är färdigvaccinerade. 

De boende på Tibros äldreboenden och personer med hemsjukvård och hemtjänst och de som bor tillsammans med dem har fått båda sina vaccindoser och detsamma gäller kommunens vård- och omsorgspersonal samt lokalvårdare, kökspersonal och annan personal som arbetar inom vård- och omsorgsverksamheten. Även vuxna personer som har insatser enligt LSS och vuxna som har assistansersättning inom kommunal hälso- och sjukvård är färdigvaccinerade.

Vaccineringen av personer inom prioriterade grupper pågår parallellt med den nu inledda massvaccineringen. Personer inom dessa grupper får sin andra dos när det är dags för det.

Aktuell vaccinationsinformation 

Vill du veta mer om vaccineringen mot covid-19 och de godkända vaccinerna som används i Sverige hittar du aktuell information på de ansvariga myndigheternas webbplatser: