Vård, omsorg och stöd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Läkare som tar emot patient

Här hittar du aktuell information om de åtgärder som Tibro kommun vidtagit för att minska smittspridning och skydda äldre och svårt sjuka samt information om olika typer av stöd som Tibro kommun och andra aktörer erbjuder under den pågående Coronapandemin.

 • Coronavirus

  Aktuellt smittläge i Tibro kommun

  Smittspridningen av covid-19 minskar för närvarande i hela Västra Götalandsregionen. Under de senaste två veckorna har inga nya bekräftade fall av covid-19 noterats i Tibro. För närvarande finns det inga covid-19-sjuka vårdtagare i kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

 • Sjuksköterska som ger covid-19-vaccination

  Aktuell vaccinationsinformation

  Alla som är 18 år eller äldre nu boka tid för vaccination. Det finns cirka 200 vaccinationsställen i Västra Götalandsregionen och du väljer själv var du vill vaccinera dig. Vaccination mot covid-19 är gratis och frivillig.

 • FAQ - Vanliga frågor om Covid-19 i Tibro kommuns vård- och omsorgsverksamheter

  Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Tibro kommuns hantering av coronapandemin. Frågelistan uppdateras löpande vid behov.

 • Personal förser besökare med visir och munskydd på Bäcklidens äldreboende

  Smittsäkra besök på Tibros äldreboenden

  Det är möjligt för anhöriga att besöka Tibros äldreboenden Allégården, Bäckliden, Bonargården och Brittgården, men det måste ske på ett smittsäkert sätt. Här kan du läsa vad som gäller när du besöker en anhörig på något av våra boenden.

 • Vårt förhållningssätt vid konstaterad smitta

  Tibro kommun är restriktiv med att informera om konstaterade fall av Coronasmitta i sin vård- och omsorgsverksamhet. Från den 29 oktober 2020 rapporterar kommunen löpande om det finns smitta i den kommunala vård och omsorgen samt inom vilka verksamheter som det finns smitta eller risk för smitta.

 • Hemvården

  Tibro kommun försöker begränsa antalet medarbetare som besöker invånare som har hemvård. Vid hög frånvaro kommer kommunen behöva prioritera insatser som handlar om liv och hälsa. Det är möjligt att boka av insatser under pandemin. Vi beskriver hur detta går till.

 • Kommunal hälso- och sjukvård

  Tibro kommuns hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivs utifrån de krav på säkerhet och uthållighet som finns i hälso- och sjukvårdslagen och enligt de lagkrav och riktlinjer som gäller med anledning av Coronapandemin.

 • Växelvård för äldre och korttidsvistelse inom LSS

  Växelvården för äldre är stängd sedan den 12 mars 2020. Kommunen gör regelbundna uppföljningar med berörda personer för att se om det finns behov av insatser för att underlätta situationen.

 • Dagverksamheter

  Demensdagvården på Smultronstället är öppen för de vårdtagare som har störst behov av dagverksamhet. Den öppna träffpunkten Solsidan har öppet men antalet deltagare är begränsat till 8 per tillfälle. Den dagliga verksamhet inom LSS-verksamheten är öppen, men det görs individuella bedömningar om en person kan delta eller inte. Den öppna träffpunkten Terassen bedriver verksamhet utomhus.

 • Telefonoperatör med mikrofon och hörlurar

  Samtalsstöd

  Om du känner stress och oro kring Coronautbrottet kan du ringa Röda korsets stödtelefon. Barn och unga som behöver någon att prata med kan även vända sig till BRIS.