Så här arbetar Tibro kommun med Coronapandemin

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

default

Smittspridningen i Tibro ökar för närvarande. Under den senaste veckan har 17 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats. För närvarande finns inga covid-19-sjuka vårdtagare i vård- och omsorgsverksamheten.

Tibro kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella läget.

Pågående smittspridning

Tibro hör till de kommuner i Västra Götalandsregionen som har haft relativt många konstaterade fall av covid-19 i förhållande till sin folkmängd. Aktuell statistik från Västra Götalandsregionen (14 oktober) visar att totalt 1179 invånare i kommunen (1044/10 000 invånare) har konstaterats vara smittade av Coronaviruset sedan pandemin startade.

Vecka 40 var det totala antalet bekräftade nya fall 637 i Västra Götalandsregionen, vilket innebär att smittspridningen ligger på ungerfär samma nivå som föregående vecka. Smittan sprids fortfarande främst bland barn och unga. Under vecka 40 var 33 % av dem som konstaterats vara smittade vid provtagning i Västra Götalandsregionen i åldrarna 10-19 år. 

I Tibro har antalet fall bekräftade fall ökat från 10 till 17 mellan vecka 39 och vecka 40. Under den senaste fyraveckorsperioden har totalt 43 Tibrobor konstaterats vara smittade med covid-19. 

24 Tibrobor har avlidit i sjukdomen, varav 17 i socialförvaltningens verksamheter. 

Tibro kommun fick de första bekräftade fallen av covid-19 i sina verksamheter den 16 maj 2020. Smittspridningen stannade av i slutet av maj, men tog fart igen den 10 november. Sedan den 11 februari finns det inga covid-19-sjuka vårdtagare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Totalt är det 56 vårdtagare som är eller har varit sjuka i covid-19 sedan pandemin startade. 

Smittsäkra besök på äldreboenden

Det är möjligt för anhöriga att besöka Tibros äldreboenden Allegården, Bäckliden, Bonargården och Brittgården, men det måste ske på ett smittsäkert sätt.  

Åtgärder vidtas i förskolor och skolor vid behov

Inom förskolan och grundskolan har varje rektor ett ansvar för att besluta om åtgärder för att minimera risken för smittspridning utifrån riskbedömningar. Framförallt krävs riskbedömning vid gruppsammansättningar där eleverna tidigare inte haft undervisning tillsammans. 

Distansundervisning kan förekomma om det finns särskilda skäl för det. 

Rutiner som motverkar smittspridning

Tibro kommun har hela tiden jobbat målmedvetet med att minimera risken för smittspridning. Följande åtgärder görs i nuläget:

  • All vård- och omsorgspersonal uppmanas följa fastställda rutiner och riktlinjer om basala hygienrutiner och användning av visir och munskydd samt vara extra observanta på symptom på luftvägsinfektion och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
  • Demensdagvården är endast öppen i begränsad omfattning. 
  • Kommunens träffpunkt för äldre, Träffpunkt Solsidan, har öppet.  Endast 8 besökare tillåts varje pass och besöken måste förbokas.
  • Familjecentralen och den öppna mötesplatsen Terassen bedriver verksamhet utomhus i begränsad omfattning.

Vem gör vad?

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för det regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvården i länet.

Tibro kommun följer händelseutvecklingen, men ansvaret för att till exempel göra riskbedömningar om eventuella utbrott ligger hos andra myndigheter.

Öppenhet om beslut men sekretess om enskilda fall

Kommunen arbetar enligt de planer och rutiner som finns framtagna. Beslut om åtgärder kommuniceras bland annat via tibro.se. 

Vi kommenterar inte detaljer kring enskilda fall med hänsyn till den personliga integriteten.