Så här arbetar Tibro kommun med Coronapandemin

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

default

Smittspridningen är stor i både Tibro och Västra Götalandsregionen som helhet. Under vecka 2 rapporterades 126 nya bekräftade fall av covid-19 i kommunen. För närvarande finns det inga covid-19-sjuka vårdtagare i vård- och omsorgsverksamheten.

Tibro kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella läget.

Pågående smittspridning

Tibro hör till de kommuner i Västra Götalandsregionen som har haft relativt många konstaterade fall av covid-19 i förhållande till sin folkmängd. Aktuell statistik från Västra Götalandsregionen (20 januari) visar att totalt 1458 invånare i kommunen (1291/10 000 invånare) har konstaterats vara smittade av Coronaviruset sedan pandemin startade.

Vecka 2 var det totala antalet bekräftade nya fall i regionen 22 486. Det  reella antalet fall kan dock vara betydligt fler eftersom det både är brist på provtagningsutrustning och finns en eftersläpning i inrapporteringen av provresultat från laboratorierna på grund av att det är så många som testar sig för covid-19 just nu. I Skaraborg var antalet bekräftade fall 2 170 under vecka 2.

Smittan ökar i Tibro. Under den senaste fyraveckorsperioden har totalt 219 Tibrobor konstaterats vara smittade med covid-19, varav 126 den senaste veckan. 

25 Tibrobor har avlidit i sjukdomen, varav 17 i socialförvaltningens verksamheter. 

Tibro kommun fick de första bekräftade fallen av covid-19 i sina verksamheter den 16 maj 2020. Smittspridningen stannade av i slutet av maj, men tog fart igen den 10 november. Mellan den 11 februari 2021 och den 4 januari 2022 fanns det inga covid-19-sjuka vårdtagare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. För närvarande finns det inga sjuka vårdtagare. Totalt är det 57 vårdtagare som har varit sjuka i covid-19 sedan pandemin startade. 

Undvik besök på Tibro kommuns boenden

På grund av den höga samhällsspridningen av covid-19 vädjar Tibro kommun till allmänheten om att undvika icke-nödvändiga besök på äldreboenden, LSS-boenden och kommunens korttidsboende. 

Åtgärder vidtas i förskolor och skolor vid behov

Inom förskolan och grundskolan har varje rektor ett ansvar för att besluta om åtgärder för att minimera risken för smittspridning utifrån riskbedömningar. Framförallt krävs riskbedömning vid gruppsammansättningar där eleverna tidigare inte haft undervisning tillsammans. 

Distansundervisning kan förekomma om det finns särskilda skäl för det. 

Rutiner som motverkar smittspridning

Tibro kommun har hela tiden jobbat målmedvetet med att minimera risken för smittspridning. Följande åtgärder görs i nuläget:

  • All vård- och omsorgspersonal uppmanas följa fastställda rutiner och riktlinjer om basala hygienrutiner och användning av munskydd och visir samt vara extra observanta på symptom på luftvägsinfektion och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
  • Demensdagvården är endast öppen i begränsad omfattning. 
  • Kommunens träffpunkt för äldre, Träffpunkt Solsidan, har öppet.  Endast 12 besökare tillåts varje pass och besöken måste förbokas.
  • Familjecentralen och den öppna träffpunkten Terassen bedriver i nuläget endast utomhusverksamhet.

Vem gör vad?

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för det regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvården i länet.

Tibro kommun följer händelseutvecklingen, men ansvaret för att till exempel göra riskbedömningar om eventuella utbrott ligger hos andra myndigheter.

Öppenhet om beslut men sekretess om enskilda fall

Kommunen arbetar enligt de planer och rutiner som finns framtagna. Beslut om åtgärder kommuniceras bland annat via tibro.se. 

Vi kommenterar inte detaljer kring enskilda fall med hänsyn till den personliga integriteten.