Så här arbetar Tibro kommun med Coronapandemin

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Personal förser besökare med visir och munskydd på Bäcklidens äldreboende

Smittspridningen i Tibro fortsätter att minska. Under vecka 26 och 27 rapporterades inga nya fall av covid-19 i kommunen. För närvarande finns inga covid-19-sjuka vårdtagare i vård- och omsorgsverksamheten.

Tibro kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella läget.

Pågående smittspridning

Tibro hör till de kommuner i Västra Götalandsregionen som har haft många  konstaterade fall av covid-19 i förhållande till sin folkmängd. Aktuell statistik från Västra Götalandsregionen (15 juli) visar att totalt 108<5 invånare i kommunen har konstaterats vara smittade av Coronaviruset sedan pandemin startade.

Under den senaste fyraveckorsperioden har totalt 8 Tibrobor konstaterats vara smittade med covid-19. Antalet nya bekräftade fall var endast 252 i hela Västra Götalandsregionen under vecka 27. 

24 Tibrobor har avlidit i sjukdomen, varav 17 i socialförvaltningens verksamheter. 

Tibro kommun fick de första bekräftade fallen av covid-19 i sina verksamheter den 16 maj 2020. Smittspridningen stannade av i slutet av maj, men tog fart igen den 10 november. Sedan den 11 februari finns det inga covid-19-sjuka vårdtagare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Totalt är det 56 vårdtagare som är eller har varit sjuka i covid-19 sedan pandemin startade. 

Smittsäkra besök på äldreboenden

Det är möjligt för anhöriga att besöka Tibros äldreboenden Allegården, Bäckliden, Bonargården och Brittgården, men det måste ske på ett smittsäkert sätt.  

Coronaanpassade rutiner i skolor och förskolor

Tibro kommun har vidtagit åtgärder i förskolor och skolor för att minska risken för smittspridning av coronavirus.

 • Inskolningar i förskolorna sker utomhus.
 • Föräldrar lämnar sina barn i tamburen på respektive förskola.
 • Större samlingar undviks på skolor och förskolor.
 • Aktiviteter förläggs utomhus när det är möjligt.
 • Föräldramöten och icke-nödvändiga möten ställs in.
 • Vid behov kan rektorn för en skola fatta beslut om distansundervisning för att undvika att blanda elever och lärare från olika skolor.

För närvarande är samtliga skolor stängda eftersom det är sommarlov. Fritidsverksamheten bedrivs på ett coronaanpassat sätt.

Rutiner som motverkar smittspridning

Tibro kommun har hela tiden jobbat målmedvetet med att minimera risken för smittspridning. Följande åtgärder görs i nuläget:

 • Demensdagvården är endast öppen i begränsad omfattning. 
 • Kommunens träffpunkt för äldre, Träffpunkt Solsidan, har öppet.  Endast 8 besökare tillåts varje pass och besöken måste förbokas.
 • Familjecentralen och den öppna mötesplatsen Terassen bedriver verksamhet utomhus i begränsad omfattning.
 • All vård- och omsorgspersonal uppmanas följa fastställda rutiner och riktlinjer om basala hygienrutiner och användning av visir och munskydd samt vara extra observanta på symptom på luftvägsinfektion och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
 • Tibro kommuns anställda uppmanas att i möjligaste mån arbeta hemma om deras arbetsuppgifter medger det. 
 • Möten som genomförs ska ske digitalt via videolänk eller i rymliga lokaler där mötesdeltagarna kan hålla avstånd från varandra.

Allas ansvar att hålla avstånd

Kommunalrådet Rolf Eriksson och oppositionsrådet Peo Andersson har vid flera tillfällen vädjat till allmänheten att följa myndigheternas råd om fysisk distansering.

- Det är viktigt att vi alla i Tibro hjälps åt för att minimera smittspridningen.  Det gäller att vi tillsammans håller i och håller ut, betonar kommunalrådet Rolf Eriksson.

- Det är viktigt med fysisk distans och att vi hjälps åt för att skydda riskgrupperna, fortsätter PeO Andersson. 

Vem gör vad?

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för det regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvården i länet.

Tibro kommun följer händelseutvecklingen, men ansvaret för att till exempel göra riskbedömningar om eventuella utbrott ligger hos andra myndigheter.

Öppenhet om beslut men sekretess om enskilda fall

Kommunen arbetar enligt de planer och rutiner som finns framtagna. Beslut om åtgärder kommuniceras bland annat via tibro.se. 

Vi kommenterar inte detaljer kring enskilda fall med hänsyn till den personliga integriteten.