Information från andra myndigheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

coronavirus

Det förekommer information på många ställen kring Coronaviruset. Här har vi listat viktiga och tillförlitliga informationskällor. Vi uppmanar alla att läsa information som sprids om coronaviruset på ett källkritiskt sätt och ta del av information hos ansvariga myndigheter.

Ansvariga myndigheter följer händelseutvecklingen kontinuerligt och fattar beslut utifrån det. Det sker en kontinuerlig samverkan mellan olika aktörer för att minimera spridningen av det nya Coronaviruset och för att kunna hantera direkta och indirekta konsekvenser av den pågående pandemin på ett så genomtänkt och samordnat sätt som möjligt. Det här gäller även Tibro kommun, som baserar alla sina beslut på de officiella rekommendationerna och beslut fattade av regeringen och svenska myndigheter.

Följ myndigheternas råd och sök information via säkra källor

Det är viktigt att du följer myndigheternas råd och att du endast delar information från trovärdiga källor. Försök att leva så normalt som möjligt utifrån den situation som råder och hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att inte dela osäker, obekräftad information.

Tillförlitlig information från myndigheterna om Coronaviruset 

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp dem som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser. Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet. Ring endast 1177 om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning.

Ring 113 13 för allmänna frågor

Om du har frågor om nya Coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa nationella informationsnumret 113 13. Via det numret kan du även få svar på allmänna frågor om covid-19-vaccination.

Vårdguiden - 1177.se

Hos Vårdguiden 1177.se hittar du allmän information om viruset, hur det smittar och vad du själv kan göra samt länkar vidare till annan information.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av Coronaviruset. Läs mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

På 1177.se hittar du även aktuell information om den pågående vaccineringen mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du aktuell information om coronaviruset och covid-19, statistik samt frågor och svar om covid-19-vaccinerna och covid-19-vaccineringen.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns bland annat samlad information om de förbud, råd och rekommendationer som gäller för närvarande.

Smittskydd Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor, genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor.

Läkemedelsverket

På Läkemedelsverkets webbplats hittar du bland annat information om de covid-19-vacciner som är godkända för användning i Sverige och information om inrapporterade biverkningar.

SKR:s information om epidemi- eller pandemiutbrott till arbetsgivare

På organisationen Sveriges kommuner och regioners, SKR:s webbplats finns följande allmänna information till arbetsgivare:

För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en bedömning av risk för ohälsa och olycksfall i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Det gäller att planera för hur verksamheten ska hantera ett utbrott av den smittsamma sjukdomen på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt.