VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

VMA betyder viktigt meddelande till allmänheten. Det är en varningssignal som Räddningstjänsten använder för att varna människor för att en allvarlig händelse som kan orsaka skador har inträffat i området där signalen ljuder.

Om en allvarlig händelse som ökar risken för skador inträffar ska allmänheten varnas och informeras. Exempel på sådana händelser är kraftig rökutveckling och hälsofarliga utsläpp av kemikalier.

Allmänheten varnas genom att den tjutande signalen "Viktigt meddelande" utlöses och att ett eller flera varnings- eller informationsmeddelande sänds via radio och TV. Signalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter.
 
När du hör signalen ska du:

  • gå in
  • lyssna på radion (P3 eller P4)
  • stänga dörrar, fönster och ventilation

Signalen testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Mer information finns här: