Så informerar kommunen vid kriser och allvarliga händelser

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Om en allvarlig händelse inträffar i kommunen kommer du alltid att hitta information här på webbplatsen om vad du behöver göra och vad kommunen gör. Vid behov kan du även få aktuell information via radio och andra medier, till exempel TV, tidningar och sociala medier.

Vid kriser och allvarliga händelser, så kallade extraordinära händelser, kan du också söka information via kommunens växel, telefon 0504-180 00. Vid större eller mer långvariga extraordinära händelser kommer kommunen att upprätta en upplysningsscentral, dit du kan ringa om du har frågor.

Vid en extraordinär händelse kan du informeras på följande sätt:

  • Genom att ett "Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA" sänds ut som en tjutande signal och via radio och/eller som ett rullande textmeddelande på TV. Läs mer om VMA genom att klicka på den aktuella länken här till vänster.
  • Här på Tibro kommuns webbplats. Vid en större händelse kommer kommunens startsida att helt eller nästan helt användas för att informera om händelsen.
  • Via Sveriges Radio P4:s trafik- och serviceredaktion.
  • Via SOS Alarms krisinformationsnummer 113 13.
  • Vid elavbrott eller andra händelser när det är omöjligt att sända information via webb, radio eller TV kan information spridas via flygblad och/eller dörrknackning. Eventuellt kan även högtalarbilar användas.

Krisinformation.se - myndighetsinformation vid nationella kriser

Vid riksomfattande extraordinära händelser, till exempel en pandemi, en stor olycka eller en naturkatastrof, kan du även hitta information om händelsen och svenska myndigheters insatser på webbplatsen krisinformation.se, se länk här nedanför.