Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 22 januari 2019 är nu justerat.

Vill du överklaga något av besluten i protokollet måste du göra det senast 3 veckor efter att anslaget pubilceades här.

Information om anslaget

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-01-22
Paragrafer  
Anslagsdatum 2019-01-30
Anslag tas ner 2019-02-21
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset