Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-11-20

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 20 november 2018 är nu justerat.

Vill du överklaga något av besluten i protokollet måste du göra det senast 3 veckor efter att anslaget pubilceades här.

Information om anslaget

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-11-20
Paragrafer  
Anslagsdatum 2018-11-28
Anslag tas ner 2018-12-20
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset