Aktuella tillkännagivanden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kommunfullmäktige 25 januari

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 januari kl. 18.00.

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden:
- Prislista för mark inom detaljplanerat område
- Svar på interpellationer

Fullständig föredragningslista med tillhörande handlingar finns att läsa på kommunkontoret och www.tibro.se under kallelser och protokoll.

Sammanträdet kommer att genomföras digitalt och kan därför endast följas via webbradio på www.tibro.se/webbradio

Allmänhetens frågestund
Du kan ställa frågor direkt till kommunfullmäktige på Allmänhetens frågestund. Frågan ska vara skriftlig och inlämnad senast en vecka före fullmäktiges sammanträde. Läs mer på www.tibro.se/kommunfullmaktige.

Välkommen!

Ann Ohlsson
Ordförande