Rådet för funktionshinderfrågor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Rådet för funktionshinderfrågor är ett referens-, remiss- och samordningsorgan med rådgivande funktioner. Rådet och dess medlemmar ska fungera som idégivare och en kompetenskälla. Rådet består av representanter från handikapporganisationerna.

Syfte

Syftet med det Rådet för funktionshinderfrågor är att de funktionshindrade genom rådet får större delaktighet i samhällets och kommunens insatser. Att man som medlem i rådet kan ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten. Rådet ska ge förslag till åtgärder som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället. Genom rådet ges kommunen möjlighet att samråda med de funktionshindrades organisationer i ett tidigt skede av beredningsprocessen.   

Sammanträden

Rådet för funktionshinderfrågor sammanträder fyra gånger per år. Om det är nödvändigt på grund av någon angelägen fråga, kan rådet sammanträda ytterligare gånger. Inför varje sammanträde skickas kallelse ut i god tid till rådets ledamöter.

Ledamöter och ersättare i rådet för funktionshinderfrågor
Ledamöter Ersättare
Ann Ohlsson, (L) Kommunstryrelsen Mikael Faleke, (M) Kommunstyrelsen
Ingela Lager, (S) BUN Sara Holm, (KD) BUN
Lena-Karin Zander, (S) Kultur och fritid Åse Nicklasson, (SD) Kultur och fritid
Pernilla Hagstedt, (S) Samhällsbyggnad Leif Sundqvist, (S) Samhällsbyggnad
Peter Söderlund, (L) Socialnämnden Kjell-Åke Johansson, (KD) Socialnämnden
Mats Folcker, (S) Bygg- och trafik Jan Lundqvist, (KD) Bygg- och trafik
   
Gunvor Olsson, SRF  
Annelie Nielsen Fernström, RSMH  
Bengt Fernström, RSMH  
Björn Rubensson, FUB