Rådet för funktionshinderfrågor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Rådet för funktionshinderfrågor är ett referens-, remiss- och samordningsorgan med rådgivande funktioner. Rådet och dess medlemmar ska fungera som idégivare och en kompetenskälla. Rådet består av representanter från handikapporganisationerna.

Syfte

Syftet med det Rådet för funktionshinderfrågor är att de funktionshindrade genom rådet får större delaktighet i samhällets och kommunens insatser. Att man som medlem i rådet kan ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten. Rådet ska ge förslag till åtgärder som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället. Genom rådet ges kommunen möjlighet att samråda med de funktionshindrades organisationer i ett tidigt skede av beredningsprocessen.   

Sammanträden


Rådet för funktionshinderfrågor sammanträder fyra gånger per år. Om det är nödvändigt på grund av någon angelägen fråga, kan rådet sammanträda ytterligare gånger. Inför varje sammanträde skickas kallelse ut i god tid till rådets ledamöter.

Ledamöter och ersättare i rådet för funktionshinderfrågor
Ledamöter Ersättare
Anna-Karin Johansson (C), kommunstyrelsen           Andreas Dahlborg (FP)
Siw Malmsten (FP), socialnämnden Eva Hallberg (V)
Ewa Jägervall (FP), samhällsbyggnadsnämnden Jan Holm (S), byggnads-och trafiknämnden
Fredrik Wahlberg (S),kultur- och fritidsnämnden      
Jan Lundqvist (KD), barn- och utbildningsnämnden   Andreas Rännare (S)
Lena Karlsson, Reumatikerföreningen i Tibro       Gerd Valtersson
Bengt Axelsson, FPS Skaraborg
Gunila Andersson, NHR
Kerstin Käller, FUB Ulrika Ryefalk
Bengt Fernström, Afasiföreningen i Skaraborg
Inger Nordstrand, DHR Margareta Pettersson
Annelie Nielsén, Diabetesföreningen
Gunvor Olsson, SRF