Frågeformulering och svarsalternativ

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunfullmäktige beslutade i april 2018 om den fråga och de svarsalternativ som ställs till de röstberättigade i den lokala folkomröstningen.

Frågan som ställs till de röstberättigade är:

Tycker du att Tibro kommun ska genomföra en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola i Tibro?

Följande svarsalternativ finns:

A. Nej, en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnaseiskola i Tibro ska inte genomföras. Jag röstar för att utbildningsplatser för Tibros gymnasieelever även fortsättningsvis ska köpas från andra gymnasieskolor.

B. Ja, jag röstar för en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola i Tibro. Jag överlåter till kommunens förtroendevalda att besluta om den skattehöjning som krävs för att finansiera gymnasieskolan i framtiden för Tibros utveckling.

C. Jag väljer att inte ta ställning i frågan.