Folkomröstning 2018 om en ny kommunal gymnasieskola i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Röstsedel och informationsblad om Tibros folkomröstning om nytt ungdomsgymnasium.

Den 9 september är det allmänna val i Sverige. I samband med det allmänna valet genomför Tibro kommun en lokal folkomröstning om kommunal gymnasieskola.

På valdagen kommer du som har rätt att rösta i kommunalvalet i Tibro även att kunna delta i folkomröstningen. Det framgår av ditt röstkort om du har rösträtt. Du kan rösta i din vallokal på valdagen eller förtidsrösta i kommunhuset från och med den 22 augusti. Röstlokalen för förtidsröstningen finns i anslutning till kommunhusets reception. Röstsedlar finns i alla lokaler där du kan rösta.

Varför genomförs folkomröstningen?

Enligt kommunallagen kan kommuninvånare väcka frågan om folkomröstning genom ett så kallat folkinitiativ. En rådgivande folkomröstning ska hållas om minst tio procent av de röstberättigade begär det i en viss fråga och om inte två tredjedelar av ledamöterna i kommunfullmäktige motsätter sig det.

I april 2017 lämnades en namninsamling in till kommunen med en begäran om folkomröstning om Fågelviksgymnasiets fortlevnad som ungdomsgymnasium. Den 25 september samma år beslutade kommunfullmäktige att en lokal folkomröstning om en ny kommunal gymnasieskola i Tibro ska genomföras.

Varför fattades beslutet om att lägga ner Fågelviksgymnasiet?

Tibro kommunfullmäktige beslutade i mars 2016 att organisera gymnasieskolan för Tibros elever genom att köpa utbildningsplatser i andra kommuner, istället för att driva gymnaseskola i egen regi. Beslutet innebar en avveckling av Fågelviksgymnasiet och en tydlig satsning på grundskolan.

Orsaken till beslutet var att för få elever valde Fågelviksgymnasiet, vilket påverkar både kommunens ekonomi och kvaliteten på utbildningarna negativt.

Mer information om folkomröstningen och beslutet om Fågelviksgymnasiet

Kortfattad information om folkomröstningen kommer att skickas ut till alla hushåll i Tibro kommun under vecka 33, det vill säga den 14-16 augusti. Här på vår kommunwebb hittar du svar på vanliga frågor om beslutet om nedläggningsbeslutet, folkomröstningen, hur gymnasieskolan är organiserad för Tibros gymnasieelever nu och vad det skulle innebära att starta en ny gymnasieskola i Tibro.

Du kan även hämta ett informationsblad med frågorna och svaren i kommunens reception på Centrumgatan 17 och i Tibro Bibliotek på Gymnasiegatan 29. Du kan också få frågorna och svaren hemskickade via e-post eller post om du kontaktar Tibro kommuns reception, telefon 0504-181 01 eller receptionen@tibro.se.