Information om valet 2018

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

I år är det valår i Sverige. Den 9 september är det valdag och du kan förtidsrösta från och med den 22 augusti till och med valdagen.

Så här röstar du

Det finns flera olika sätt att rösta på:

  • Rösta i din vallokal på valdagen
  • Förtidsrösta var som helst i en röstningslokal i Sverige
  • Rösta i utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat
  • Rösta med hjälp av ett bud, om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstnings- eller vallokal, eller om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt 
  • Rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare, om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstnings- eller vallokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig

Valsedlar finns på alla ställen där det går att rösta.

Vallokaler

Tibro kommun är indelad i sex valdistrikt. I varje valdistrikt finns det en särskild vallokal. Valnämnden i Tibro kommun har beslutat om följande valdistrikt, vallokaler och öppettider:
Valdistrikt 1: Smulebergsskolan, matsalen, Ådalsvägen 33, 543 33 Tibro  
Valdistrikt 2: Nyboskolan, elevcafét, Nybogatan 5, 543 32 Tibro
Valdistrikt 3: Församlingshemmet, Hjovägen 23, 543 36 Tibro
Valdistrikt 4: Allégården, Äldrecentrum,  Fredsgatan 36, 543 30 Tibro
Valdistrikt 5: Ransbergs skola, gymnastiksalen, Örlenvägen 12, 543 94 Tibro  
Valdistrikt 6: Näringslivets hus, Järnvägsgatan 17, 543 50 Tibro

Samtliga vallokaler har öppet kl. 08.00 - 20.00 på valdagen den 9 september.

Förtidsröstning och röstningslokaler

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela landet. Förtidsröstningen får tidigast börja 19 dagar före valdagen. 

I år pågår förtidsröstningen från och med den 22 augusti till och med den 9 september. I Tibro kommun kan du förtidsrösta i kommunhuset, Centrumgatan 17, under följande tider:

måndag - fredag                 10.00 - 18.00
lördag – söndag                  10.00 - 14.00            OBS! söndag 9 september 08.00 - 20.00

Kom ihåg ditt röstkort och giltig legitimation när du ska förtidsrösta!
Mer information om förtidsröstning finns på Valmyndighetens sida.

Vad är ett röstkort

Ett röstkort skickas till alla som finns med i röstlängden. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen. Stämmer inte uppgifterna på röstkortet kontaktar du Länsstyrelsen i Västra Götalands län. På röstkortet står det vilka val som du som väljare har rösträtt till samt vallokalens adress och öppettider. Se mer information på Länsstyrelsen

Telefonnummer har bytt plats på röstkortet inför valet 2018

Under perioden 16-22 augusti skickar Valmyndigheten ut röstkort till alla som har rösträtt i valet den 9 september. Dessvärre har telefonnumret till din kommun och telefonnumret till Länsstyrelsen bytt plats på röstkortet. Valmyndigheten beklagar detta och jobbar nu tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna för att informera om vilket nummer som gäller för vilka frågor. Se mer information på Länsstyrelsens sida.

Röstkort ett krav vid förtidsröstning

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort. Röstkortet används för att skicka rösten till vallokalen i det valdistrikt som du som väljare hör till. Det är där rösten räknas.

Om du saknar röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Röstkortet kan också skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.

Utlandsröstkort till utlandssvenskar

De som är folkbokförda utomlands får ett så kallat utlandsröstkort, det vill säga ett röstkort anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten börjar skickas två månader före valdagen och kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat.  

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstnings- eller vallokal kan du rösta genom ett bud. Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kan du få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagare. För att komma i kontakt med ambulerande röstmottagare ringer du 0504-181 01, eller skickar en e-post till kommun@tibro.se.

Mer information om hjälp vid röstning finns på Valmyndighetens sida

Läs mer på Valmyndighetens sida: