Musikskola

Elever som deltar i musikundervisning enskilt eller i grupp betalar en fastställd terminsavgift.

Om en elev anmäler att han/hon önskar sluta på musikskolan senast 3 veckor in på terminen behöver inte betala någon avgift. Om eleven därefter önskar sluta ska avgiften ändå betalas. Betald avgift återbetalas inte. Alla avgifter är per termin.

Avgifter för musikskola
Undervisning i ämneskurs (instrument) 650 kr
Endast i ensemble 200 kr
Teori 75 kr
Körsång 300 kr
Syskonavgifter:  
Två elever 980 kr
Tre elever 1200 kr
Hyra av instrument 200 kr