Trygghetslarm

Det tas ut en månadsavgift för trygghetslarm. Trygghetslarmet kostar 242 kronor per månad och ingår i högkostnadsskyddet om du eventuellt har mer insatser från kommunen.