Vision och strategier

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibros framtidsvision, Vision Tibro, togs fram 2005 och har sedan dess varit vägledande för arbetet med att utveckla både näringslivet, föreningslivet och kommunens verksamheter.

 • Vad vill Tibro vara på längre sikt?
 • Vilka områden är viktiga att satsa på för att komma dit?

Med de frågorna som utgångspunkt drogs arbetet med att skapa en gemensam vision i gång 2005. Företrädare för kommunen, närings- och föreningslivet och intresserade kommuninvånare i olika åldrar deltog i processen. Tillsammans med analysföretaget Kairos Future identifierade de framtida förändringar i näringslivet och trender i samhällsutvecklingen och satte dem i relation till Tibros unika tillgångar.

Visionen: Vi skapar miljöer som sticker ut!

Resultatet av det gemensamma arbetet blev Vision Tibro, där det fastställdes att vi som bor och arbetar i Tibro tillsammans ska sträva efter att utveckla Tibro till:

 • en trygg boplats som lockar och inspirerar
 • en mötesplats för allas intressen 
 • en innovativ mötesplats för världens inredare
 • Tibros boendestrategi

  Boendestrategin ligger till grund för arbetet med att utveckla offentliga platser, bostadsområden, föreningslivet, handeln och servicen och alla andra verksamheter som kan bidra till att Tibro uppfattas som en attraktiv kommun att bo i.

 • Tibros näringslivsstrategi

  I näringslivsstrategin slås det fast att Tibro ska utvecklas till en innovativ mötesplats för världens inredare och att det bör skapas ett designcentrum, Inredia, som synliggör den unika kompetens som finns på orten. Inredia invigdes 2012 och är en mötesplats som präglas av Tibros levande kulturarv, möbelhantverket.

 • Tio insatsområden för fortsatt utveckling

  Under 2013 genomfördes en uppdatering av Vision Tibro. Resultatet av uppdateringen blev att kommunfullmäktige fastställde ramarna för det fortsatta utvecklingsarbetet. Fokus ligger nu på tio prioriterade insatsområden.

 • Projekt och åtgärder i visionens anda

  Det har hänt mycket i Tibro sedan visionen antogs. Exempel på satsningar som förverkligats är det sjönära bostadsområdet Bråbacka, Tibro Actionpark, besöks- och inredningscentrumet Inredia, handels- och besöksutveckling samt upprustning och försköning av offentliga miljöer.