Folkhälsoarbete

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Lekande barn

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som går ut på att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Kommunens folkhälsoarbete riktar sig till hela Tibros befolkning.

Syftet med det lokala folkhälsoarbetet är att främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen genom strategiska och långsiktiga insatser. Det lokala folkhälsorådet i Tibro kommun tar initiativ till och samordnar folkhälsoinsatser i samverkan med olika aktörer.

Prioriterat folkhälsoarbete 2018–2020

Det prioriterade målet med det lokala folkhälsoarbetet är att skapa goda livsvillkor och levnadsvanor för barn och unga i åldern 0–25 år i Tibro.

För att uppnå målet har följande strategier fastställts:

  • Investera i insatser som främjar barn och ungas psykiska hälsa och förebygger psykisk ohälsa
  • Genomföra tidiga insatser som främjar en god tandhälsa hos barn och unga
  • Stimulera till daglig fysisk aktivitet hos barn och unga
  • Främja goda kostvanor hos barn och unga
  • Genomföra förebyggande insatser inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak hos barn och unga

För mer information, kontakta folkhälsostrateg Marina Timm, som du når genom att klicka på kontakt överst till höger.