SITHS-kort

Här hittar du information om hur du skaffar SITHS-kort i Tibro kommun! SITHS-kort krävs för att nå flera av våra verksamhetssystem utanför det interna datanätet, t.ex. hemifrån.

Beställning av SITHS-kort sker i flera steg innan du har kortet i din hand!

  1. Det är enhetschefen, som beställer SITHS-kort hos IT-chefen (inom socialförvaltningen sker detta hos förvaltningens IT-samordnare).
  2. IT-chefen eller IT-samordnaren registrerar personen i HSA-katalogen
  3. Berörd medarbetare mailas med information om SITHS-kort och hur fotografering bokas.
  4. Bokning går att göra i Hjo och Skövde via länken: 
    https://vgr.nemoq.se/Booking/Booking/Index/efos
  5. Fotografering sker i Hjo stadshus eller i Regionens hus Skövde och du förväntas identifiera dig.
  6. När du fått besked om att kortet är klart bokar du ny tid för avhämtning där fotograferingen skett. Du måste då ta med dig försändelsen med inloggningsuppgifter och legitimation. Information framgår i ett SMS du får inför korthämtningen.
  7. Koden till kortet skickas till hemadressen.

Låst pinkod
Vid låst pinkod hänvisa till följande sidor:
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/98b1b493-6735-44f5-b717-8bc490b8f9f0/L%c3%a5s%20upp%20med%20PUK-kod.pdf?a=false&guest=true

Vid beställning av puk-kod:
https://regionservice.vgregion.se/RNS/administrativ-service/tjansteidservice/kort-tjansteidsiths/bestall-puk-kod/

Nytt certifikat, gammalt kort
Det som krävs är en ifylld blankett, som lämnas till IT-chefen (HSA-ansvarig). Blanketten scannas och skickas till tjansteidservice@vgregion.se. Det är Västra Götalandsregionen, som tillhandahåller med nytt certifikat. När certifikatet beviljats får du ett mail från Telia och VGR, i mailet framgår hur du gör för att installera certifikatet på ditt SITHS-kort. VGR:s tjänsteIDservice.

Uppgradering
Får du besked om att ditt SITHS-kort måste uppgraderas sker detta här!

Nytt efternamn
Namnet ändras av IT-chefen eller socialförvaltningens IT-samordnare i HSA-katalogen och därefter kan personen boka tid för ny fotografering.

Informationsfolder om SITHS-kort (PDF)

Extern åtkomst
För att kunna nå datasystem och funktioner utanför kommunens datanät krävs i en del fall SITHS-kort för extern åtkomst. Det är viktigt att certifikatet är korrekt och det är lätt att testa om SITHS-kortet håller måttet: https://test.siths.se
Det är inte alla webbläsare som kan användas för att testa SITHS-kortet. Rekommendationen är Internet Explorer (inte Microsoft Edge, Chrome eller Firefox). Det som är avgörande för kortets funktion är att domänadressfältet är ifyllt med e-postadressen.

När du fått ditt SITHS-kort och vill börja använda extern åtkomst, t.ex. kunna nå HR-portalen hemifrån, krävs att du ligger i rätt DirectAccess-grupp. Klickar du i nedre högre hörnet på datorn på nätikonen får du upp en lista med olika datanät. Står det DirectAccess Basic måste den gruppen ändras till DirectAccess Full. Det är behörig chef som kan beställa DA Full. Formuläret nås via Serviceportalen och därefter Allmänt, Extern åtkomst.

När du fått besked om att DA Basic ersatts med DA Full testar du skarpt utanför nätet, t.ex. hemma eller att du delar ut mobiltelefonens Internetanslutning och ansluter datorn trådlöst till den accesspunkten. Har du Microsoft Office E3-licens krävs nämligen SITHS-kort för att du ska kunna öpnna Outlook när du befinner dig utanför det kommunala datanätet.

NetID
Detta är en liten applikation som krävs för att kortläsaren i datorn ska kunna läsa SITHS-kortet. Kanske måste du ladda ner rätt version av NetID och det gör du via Serviceportalen och Självservice. Installationen sker inom 60 minuter. Troligen måste du logga ut och logga in igen för att applikationen ska installeras.

Kostnad
Det är två leverantörer, som debiterar Tibro kommun för SITHS-kortet. Dels utgår en engångskostnad för framställningen av själva kortet och det är VGR som fakturerar 665 kr, dels fakturerar Inera en årskostnad för registret (HSA) på 54 kr/kort. Tredje tertialet 2018 hade Tibro 132 kort.

DirectAccess Basic och Full
Med SITHS-kortet får du möjlighet att nå resurser utanför det lokala datanätet, till exempel hemifrån. För att det ska bli möjligt måste du uppgradera från DirectAccess Basic till DirectAccess Full. Det är en VPN-funktion, som ansluter din kommunala dator till kommunens lokala datanät automatiskt. Med DA Full når du bland annat HR Portalen, Ciceron och Geosecma. Det är din chef, som beställer uppgradering till DA Full från IT-supporten. Första inloggningen med DA Full måste ske när du är ansluten på din arbetsplats.

Information SITHS-kort.pdf