SITHS-kort eller eTjänstekort

Här hittar du information om hur du skaffar SITHS-kort i Tibro kommun! SITHS-kort krävs för att nå flera av våra verksamhetssystem utanför det interna datanätet, t.ex. hemifrån.

Beställning av eTjänstekort (SITHS-kort)

Sker i flera steg innan du har kortet i din hand!

  1. E-tjänst i Serviceportalen används vid beställning av HSA-registrering (se bilden nedan). Tre fältet ska fyllas i. Första fältet ger tre val, nybeställning, avbeställning eller kodkuvert. Andra fältet är personnummer, tredje fältet telefonnummer. Beställningen går till funktionsbrevlådan för registrering och avregistrering av SITHS-kort och hanteras av kommunens två HSA-administratörer. E-tjänsten togs i bruk 2021-01-11.
  2. HSA-administratörer registrerar personen i HSA-katalogen.
  3. Berörd medarbetare mailas information om att HSA-ID är klart.
  4. Bokning för fotografering går att göra i Hjo och Skövde: 
    https://vgr.nemoq.se/Booking/Booking/Index/efos
  5. Fotografering sker i Hjo stadshus eller i Regionens hus Skövde och du förväntas identifiera dig.
  6. När du fått besked om att kortet är klart bokar du ny tid för avhämtning där fotograferingen skett. Du måste då ta med dig försändelsen med inloggningsuppgifter och legitimation. Information framgår i ett SMS du får inför korthämtningen.
  7. Koden till kortet skickas till hemadressen.
  8. Första gången du använder SITHS-kortet görs när datorn är ansluten till datanätet på arbetsplatsen.

image1lmnr.png

Radera utgångna och spärrade certifikat

Instruktion hur du raderar utgångna och spärrade certifikat på ett SITHS-kort. För att ta bort ett certifikat behöver man först spärra de certifikaten man ska ta bort. Det kan ha gjorts per automatik, men de kan också behöva spärras manuellt.

Västkoms sida om eTjänstekort (SITHS-kort)

I Västra Götaland samverkar Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna kring eTjänstekort (SITHS). På denna sida hittar du allt om SITHS-kortet.

Samverkan i Västra Götaland kring eTjänstekort

Några genvägar är:

imagenyqk8.png

Extern åtkomst

När du fått ditt SITHS-kort och vill börja använda extern åtkomst, t.ex. kunna nå HR-portalen eller skriva i Ciceron hemifrån, krävs att du ligger i rätt DirectAccess-grupp. Klickar du i nedre högre hörnet på datorn på nätikonen får du upp en lista med olika datanät. Står det DirectAccess Basic måste den gruppen ändras till DirectAccess Full. Det är behörig chef som kan beställa DA Full. Formuläret nås via Serviceportalen och därefter Allmänt, Extern åtkomst.

När du fått besked om att DA Basic ersatts med DA Full testar du skarpt utanför nätet, t.ex. hemma eller att du delar ut mobiltelefonens Internetanslutning och ansluter datorn trådlöst till den accesspunkten. 

Första inloggningen med DA Full måste ske när du är ansluten på din arbetsplats.

För att kunna nå datasystem och funktioner utanför kommunens datanät krävs i en del fall SITHS-kort för extern åtkomst. Det är viktigt att certifikatet är korrekt och det är lätt att testa om SITHS-kortet håller måttet: https://test.siths.se

Det som är avgörande för kortets funktion är att den officiella e-postadressen är korrekt och används vid registreringen. Byter du namn och e-postadress måste du beställa nytt SITHS-kort.

NetID
Detta är en liten applikation som krävs för att kortläsaren i datorn ska kunna läsa SITHS-kortet. Om du uppmanas installera ny version av NetID gör du det via Serviceportalen och Självservice. Du måste logga ut och logga in igen för att applikationen ska installeras.

Kostnad
Det är två leverantörer, som debiterar Tibro kommun för SITHS-kortet. Dels utgår en engångskostnad för framställningen av själva kortet genom VGR, dels fakturerar Inera en årskostnad för registret (HSA).