Office 365 och Teams i Tibro

Office 365 är den nya licensieringsformen för Microsofts klassiska svit med kontorsapplikationer.

Tibro kommun övergår successivt till 365. Barn- och utbildningsförvaltningen var först ut bland kommunens fem förvaltningar. Under vintern har kultur- och fritidsförvaltningen och KLK bytt till 365. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sin övergångsdag 22 januari. Socialförvaltningen överväger en stegvis övergång under 2020.

Utbildning är viktigt. 

Det finns flera videoguider, som används av Skövde kommun och som är aktuella även för Tibro:

Dokumentyta finns för KLK i Sharepoint.

IT-supporten bistår om du stöter på problem efter installationen: 181 83. Kontaktpersoner i Tibro - skolan: Tommy Hallgren, socialförvaltningen: Thomas Gardell, övriga förvaltningar: Peter Legendi.

Det finns två licenstyper av det nya Officepaketet. Vilken licenstyp du erbjuds beror på vilken enhet eller grupp du tillhör. E1 är licensformen för dig som använder Word, Excel och PowerPoint sällan. Dessa tre klassiska applikationer ersätts med webbapps, alltså datorapplikationer som startas över Internet. Det gäller även Outlook. Skillnaderna i funktion är marginella, däremot kan E1-användare inte öppna Word-, Excel- och PowerPoint-filer i T: och det innebär att information behöver flyttas från T: till en yta som fungerar även för denna licens. E1-användare kan dock se T: i Utforskaren.

E3 är den andra licensformen och den är avsedd för dig som jobbar dagligen i någon av nämnda applikationer. För E3-användaren blir förändringarna små, en förändring är att hela mailboxen flyttas från servermiljön i Skövde till Microsofts lagringsyta (molnet) och det är en förändring som av många uppfattas som positivt eftersom tillgängligheten ökar genom webmail. Om arbetssättet inte kan ändras och behöver E3 istället för E1 så kontakta din chef. 

Både E1 och E3 inkluderar Teams, som är en portal där du kan dela dokument med andra, chatta, genomföra videokonferenser och använda en mängd andra funktioner. Teams öppnar för nya arbetssätt och fungerar utanför det lokala datanätet, Teams fungerar dessutom på mobiltelefoner och surftplattor.