Inredans nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • Ny riktlinje för lönebildning

  | HR/Personal

  Kommunen ska bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet utifrån politiska beslut och inom fastställda ekonomiska ramar. Kommunstyrelsens personalutskott antog 2019-11-19 ny riktlinje för lönebildning i Tibro kommun att gälla från 2019-12-01.

 • Nya riktlinjer för kommunikation den 1 november

  | Kommunnyheter, IT och kommunikation

  Kommunstyrelsen har antagit kommunövergripande riktlinjer för kommunikation, som börjar gälla den 1 november. Riktlinjerna anger inriktningen på kommunikationsarbetet i Tibro kommun och tydliggör chefers och medarbetares kommunikationsansvar.

 • Matlagningskvällar med hälsotema

  | Kommunnyheter, HR/Personal

  Den 21 och 22 oktober anordnades matlagningskvällar för anställda inom Tibro kommun. Temat för kvällarna var hälsosam mat som passar bra i matlådan.

 • Information kring uteblivna lönespecifikationer per post

  | HR/Personal

  Löneenheten har fått in flertalet ärenden från medarbetare i Tibro kommun som inte fått sin papperslönespecifikation för oktober månad. Avsaknaden av utskicket berodde på ett fel i ett avtal hos banken som medfört att det inte skickats ut lönespecifikationer per post. Läs mer här.

 • Avtal med Swedish Film

  | INREDAN, Barn & Utbildning

  Barn- och utbildningsförvaltningen har tecknat avtal för att visa ”spelfilm” i undervisningssammanhang

 • Ta chansen att gå på HR- och ekonomidagar!

  | Ekonomi, HR/Personal

  Nu ges du som chef och administratör chansen att få lite tips och fördjupad kunskap inom HR- och ekonomiområdet. Kommunens årliga arrangemang av ekonomidagar har nu utökats med HR-inslag. Det här får du inte missa! Läs mer om dagarna och hur du anmäler dig till arrangemanget den 14 och 15 november här!

 • Utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck

  | Kommunnyheter

  Efter två utförda tillfällen av utbildning om Hedersrelaterat våld och förtryck finns det två tillfällen kvar att anmäla sig till. Som vår personalchef Ulrika Wennerkull sa: "Alla chefer och medarbetare som arbetar i kontaktyrken borde gå på denna". Nästa tillfälle är 19 november, förmiddag eller eftermiddag du väljer själv!

 • Personalinformation Budget 2020

  | Barn & Utbildning

  Förvaltningschefen bjuder in till tre informationstillfällen om budgetläget för barn- och utbildningsnämnden den 21 och 22 oktober.

 • Avstängd chatt i O365/Teams på Barn & Utbildning

  | Barn & Utbildning

  Chatten är avstängd i O365/Teams

 • IT-akuten ändrar öppettid

  | IT och kommunikation

  IT-akuten ändrar sin öppettid torsdagar fr o m 10 oktober. Den nya öppettiden torsdagar är kl 9.30-11.30.