Inredans nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • Restriktivitet på årets 20:e ledningsgrupp

  | Kommunnyheter

  Restriktivitet var en av punkterna på dagordningen när årets 20:e och sista ledningsgrupp genomfördes 11 december.

 • Jubilarer uppvaktades av kommunen

  | HR/Personal

  Under festliga förhållanden bjöd Tibro kommun in till högtidsmiddag för att visa sin uppskattning till de medarbetare som arbetat 25 och 40 år i kommunen. 31 stycken trotjänare med gedigen kompetens och erfarenhet samlades på Inredia torsdagen den 5 december för att uppvaktas med en minnesgåva.

 • Ökad restriktivitet övervägs

  | Ekonomi

  Efter några ekonomiskt goda år står Tibro kommun inför kärvare tider. Därför har kommunstyrelsens arbetsutskott gett kommunchefen Kristina Lundgren i uppdrag att fatta beslut om restriktivitet när det gäller anställningar och inköp.

 • Kompetensförsörjning på Ledarforum

  | Kommunnyheter

  Kompetensförsörjning var den röda tråden när Ledarforum arrangerades 5 december. Workshop genomfördes där grupperna utgjordes av lärgrupperna.

 • Uppskattad teknisk service i Tibro

  | Kommunnyheter, Samhällsbyggnad

  Tibro kommun bedöms ha den femte bästa tekniska servicen i landet. Kommunen får nämligen återigen en framskjuten placering i SKR:s, Sveriges Kommuners och Regioners nöjdhetsundersökning Kritik på teknik.

 • Barn- och utbildningsförvaltningen anpassar sin organisation för att minska kostnaderna

  | Kommunnyheter, Barn & Utbildning

  Barn- och utbildningsförvaltningen går in i en svår omställningsperiod där stora besparingar ska göras på kort tid. Under 2020 ska förvaltningen spara cirka 10 miljoner kronor. I och med besparingarna kommer en översyn av organisationen att göras. "Kommunfullmäktige har gett oss förutsättningarna, så nu är det vårt uppdrag att verkställa besluten. Vi ska göra vårt yttersta för att det i möjligaste mån inte går ut över barnen och ungdomarna i våra verksamheter", säger t f förvaltningschefen Eva Gustavsson.

 • Kommunens demenssamordnare prisad för viktig förbättringsresa

  | Kommunnyheter, Socialtjänsten

  Tibro kommuns demenssamordnare Johan Ekstrand vann priset Årets förbättringsresa på Framtidsgalan. Johan uppmärksammas för arbetet med att skapa ett mer individanpassat arbetssätt inom demensomvårdnaden, som pågått i Tibro sedan 2012.

 • Kompetensutvecklingsdag för personal i förskolan

  | INREDAN, Barn & Utbildning

  Tisdagen den 26 november deltog all personal i förskolan i en kompetensutvecklingsdag på temat Tydliggörande pedagogik.

 • Ny riktlinje för lönebildning

  | HR/Personal

  Kommunen ska bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet utifrån politiska beslut och inom fastställda ekonomiska ramar. Kommunstyrelsens personalutskott antog 2019-11-19 ny riktlinje för lönebildning i Tibro kommun att gälla från 2019-12-01.

 • Nya riktlinjer för kommunikation den 1 november

  | Kommunnyheter, IT och kommunikation

  Kommunstyrelsen har antagit kommunövergripande riktlinjer för kommunikation, som börjar gälla den 1 november. Riktlinjerna anger inriktningen på kommunikationsarbetet i Tibro kommun och tydliggör chefers och medarbetares kommunikationsansvar.