Inredans nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • 12 kommuner i samverkan för gemensam upphandling

  | Socialtjänsten, IT och kommunikation

  Tibro är med bland 12 kommuner som går samman för gemensam upphandling av nytt verksamhetssystem till socialtjänsten. Göliska IT håller i trådarna för projektet ”GVS12”, som betyder Gemensamt Verksamhetssystem för 12 kommuner, och målet är att projektet ska vara klart till årsskiftet 2023/2024. Göliska IT är är ett kommunalförbund bestående av Lidköping, Skara, Vara, Götene, Essunga och Grästorps kommuner.

 • Uppgradering av HR-portalen och HR-plus

  | HR/Personal

  Onsdagen den 9 september kommer en uppgradering av HR-Plus och HR-Portalen att genomföras. Uppdateringen kommer att pågå mellan kl. 08:30 – ca 13: 00. Systemet kommer att vara stängt under denna tid.

 • Utbildning i arbetsmiljöverktyget

  | HR/Personal

  Välkommen till utbildning i Arbetsmiljöverktyget den 15 september! Syftet med utbildningen är att ge dig som användare de kunskaper och färdigheter som behövs för att rapportera och hantera tillbud och olyckor med hjälp av systemet. Utbildningen riktar sig till chefer, huvudskyddsombud och skyddsombud.

 • Växling av semesterdagstillägg 2021

  | HR/Personal

  Nu finns uppdaterad blankett för växling av semesterdagstillägg för 2021 publicerad i medarbetar- och chefshandboken. Läs mer om förutsättningar för att kunna semesterväxla här.

 • Postrundan sommarstängd

  | Kommunnyheter

  Postrundan tar sommaruppehåll från och med vecka 28 till 33.

 • Om du blir sjuk under din semester

  | HR/Personal

  Om du har oturen att bli sjuk under din semester ska du omgående meddela detta till din närmsta chef eller tillförordnad närmsta chef under ordinarie chefs semester. Anledningen är att du då kan bryta din semester och få sjuklön istället om du så önskar.

 • Lömsk e-post kapar datorn

  | IT och kommunikation

  Ett e-postvirus, som kan orsaka mycket oreda, gäckar många kommuner.

 • Ny hemvårdsorganisation med särskild servicegrupp

  | Socialtjänsten

  Omvårdnadsinsatser ska utföras av omvårdnadspersonal medan serviceinsatser ska utföras av en nyinrättad arbetsgrupp inom individ- och familjeomsorgen. Det är tanken med den nya hemvårdsorganisationen som socialnämnden i Tibro beslutat inrätta. Förändringen väntas träda i kraft den 1 mars 2021.

 • Bekräftade fall av Covid-19 i socialförvaltningen

  | Kommunnyheter, Socialtjänsten

  Det finns nu bekräftade fall av Covid-19 inom socialförvaltningen i Tibro kommun. För att minska risken för ytterligare smittspridning vidtas flera nya åtgärder. "Vi har sjukdomsfall på flera ställen och en konstaterad allmän smittspridning bland invånarna i Tibro kommun. Därför agerar vi utifrån tesen att vi har en allmän smittspridning inom våra verksamheter", klarlägger socialchefen Anneli Koivuniemi.

 • Visir införs för att skydda vårdtagare i Tibro kommun

  | Socialtjänsten

  Från den 15 maj kommer Tibro kommuns vård- och omsorgspersonal att använda visir vid allt vårdnära arbete för att ytterligare minska risken för smittspridning till vårdtagare. "Folkhälsomyndigheten har kommit med en ny rekommendation om att skapa en barriär mellan vårdtagare och personal", klarlägger Tibros medicinskt ansvariga sjuksköterska Annicka Klar.