Mobiltelefonen blir ett viktigt arbetsverktyg för vård- och omsorgspersonal

23 mars 2023

Socialförvaltningen, IT och kommunikation

Den 22 mars började socialförvaltningen använda det nya verksamhetssystemet Lifecare tillsammans med 11 andra kommuner i Skaraborgsområdet. Med Lifecare blir mobiltelefonen ett mycket viktigt arbetsverktyg för personalen. Hädanefter är det i mobilen som personalen ser vilka insatser som ska utföras hos vårdtagare och det är även i mobilen de skriver sina journalanteckningar och signerar att insatser blivit utförda.

Personalen kommer inte längre behöva sitta vid en dator på ett kontor för att skriva journal. Istället kommer de kunna journalföra i mobilen direkt på plats hos vårdtagaren, efter att insatsen blivit utförd.

Eftersom Lifecare innehåller en stor mängd känsliga personuppgifter, så loggar personalen in i appen via så kallad tvåfaktorsinloggning för att uppfylla de högt ställda kraven på informationssäkerhet.

På bilden ses Helen Svensson och Carina Holm från socialförvaltningens serviceenhet kontrollera sina uppdrag i appen Lifecare Mobil Omsorg.