Undersökningen om Hållbart medarbetarengagemang är nu igång fram till 28 november 2022!

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

21 september 2022

HR/Personal

Du är viktig för Tibro kommun, delta i vår undersökning om Hållbart medarbetarengagemang! Från och med idag, 7 november fram till 28 november 2022, har alla tillsvidareanställda och månadsanställda sedan 6 månader (anställts senast 1 maj) möjlighet att svara på enkäten!

Syftet med undersökningen är att få veta mer om hur arbetsmiljön i kommunen upplevs och vad du som medarbetare tycker och i år fokuserar vi specifikt på Hållbart medarbetarengagemang som involverar områdena motivation, ledarskap och styrning.

Våra arbeten är värdefulla för medborgarna i Tibro och för att kunna leverera en bra service är din arbetsmiljö och din trivsel en viktig faktor. Ditt svar är därför viktigt för oss! 

Undersökningen sker via Arbetsmiljöverktyget. Klicka på länken nedan för att komma till undersökningen:

HME - Välkommen (arbetsmiljoverktyget.se) 

Eller scanna QR-koden, med din kamera på mobiltelefonen, på arbetsmiljöaffischerna från Arbetsmiljöverktyget som finns runt om våra arbetsplatser!

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och alla som deltar garanteras anonymitet!

Supporttillfällen erbjuds på kommunledningskontoret till de medarbetare som önskar få hjälp eller har frågor kring undersökningen.

OBS! 
Extra supporttillfälle även 22 november!

Datum             Tid                    Plats

16 nov       09.00-11.00        Bildhuggaren, Kommunledningskontoret 

22 nov       13.00-15.00        Bonaren, Kommunledningskontoret


Vid frågor är ni välkomna att kontakta HR-enheten via vår funktionsbrevlåda: TIFNHRenheten@tibro.se 

Tack för att du bidrar till att utveckla Tibro kommun!