IVO avslutar Lex Maria-ärende om fördröjd infektionsbehandling

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

5 maj 2022

Kommunnyheter, Socialförvaltningen

Hösten 2021 fick en vårdtagare i Tibros hemsjukvård fördröjd infektionsbehandling, vilket ledde till sjukhusvård på grund av blodförgiftning. Eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada så anmäldes detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria. IVO bedömer att Tibro kommun har fullgjort sina skyldigheter och har därför avslutat ärendet.

Den bakomliggande orsaken till händelsen bedöms vara hur man kommunicerar, dokumenterar och rapporterar kring händelser i den kommunala hälso- och sjukvården. Tibro kommun kommer därför att genomföra utbildning i strukturerad kommunikation för att säkerställa att all personal har kompetens gällande informationsöverföring om vårdtagarnas allmäntillstånd. Även granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentation kollegor emellan planeras påbörjas efter sommaren.

IVO bedömer att Tibro kommun fullgjort sina skyldigheter att utreda händelsen och anser att kommunens slutsatser är rimliga och adekvata. Tibro kommun har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. IVO har därför beslutat avsluta ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder.