Kommunen vidtar åtgärder mot covid-19-spridning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Personal förser besökare med visir och munskydd på Bäcklidens äldreboende

11 januari 2022

Kommunnyheter, Barn & Utbildning, Socialförvaltningen

Nu vidtar Tibro kommun en rad åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Läget är ansträngt i flera verksamheter inom socialförvaltningen och på några av kommunens förskolor på grund av hög frånvaro. Det finns rapporterade fall av covid-19 bland personal och smitta har även konstaterats hos ett fåtal vårdtagare och barn.

Den snabbt ökande spridningen av covid-19 i Sverige som helhet och i Västra Götalandsregionen har fått efterverkningar även i Tibro kommun.

Flertalet av de kommunala verksamheterna bedrivs i stort sett normalt, men sjukfrånvaron är hög på vissa enheter inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Den ökande smittspridningen märks också genom att antalet utdelade egentester nått rekordnivåer.

Distansarbete och digitala möten

För att motverka smittspridningen har kommunens förstärkta ledningsgrupp fattat beslut om att alla medarbetare som har möjlighet att göra det ska arbeta hemma på distans.

De politiska mötena blir återigen digitala och det gäller också i hög grad möten som genomförs inom de kommunala verksamheterna.

I den förstärkta ledningsgruppen ingår de högsta cheferna, kommunalråd, oppositionsråd, medicinskt ansvarig sjuksköterska, säkerhetschef samt bolagscheferna.

Restriktioner och försiktighetsåtgärder

Inom socialförvaltningen har flera restriktioner införts:

  • Besökare ska bära munskydd på kommunens boenden.
  • Besök får endast ske på respektive vårdtagares rum.
  • Gudstjänster och andra icke-nödvändiga besök ställs in.
  • Det kommer inte att tas emot några elever från vårdutbildningar de närmaste två veckorna.
  • Verksamheten VAR-DAGS-RUM stängs tillfälligt.
  • Familjecentralen och den öppna mötesplatsen Terassen bedriver sedan den 7 december endast verksamhet utomhus.
     

När det finns bekräftade covid-19-fall eller utförs smittspårning på kommunens särskilda boenden sätts skyltar upp som informerar besökare om covid-19-smitta.

Riskanalyser på skolor

Inför skolstarten har samtliga rektorer fått i uppdrag att göra nya riskanalyser och med dem som grund vidta adekvata åtgärder vid behov.

För att undvika att elever från olika skolor blandas har beslut fattats om att i nuläget inte bussa årskurs 6-elever till Nyboskolan för undervisning i moderna språk.