Ersättning vid hushållskontakt som har Covid-19

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kvinna som snyter sig.

24 januari 2022

HR/Personal

Medarbetare som är hushållskontakt till individ som testat positivt för Covid-19 (oavsett PCR-test/självtest/antigentest/snabbtest) ansöker om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Läs mer här.

Medarbetare som är hushållskontakt till individ som testat positivt för covid-19 (oavsett PCR-test/självtest/antigentest/snabbtest) ska lägga in frånvaroart ”Smittbärarpenning” i Medvind och sedan ansöka om Smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Medarbetaren registrerar smittbärarpenning genom att lägga in frånvaron som ledighetsansökan, dvs. enligt följande steg:

  1. Medarbetaren registrerar smittbärarpenning via ledighetsansökan i Medvind. Dvs. väljer frånvaron ”Smittbärarpenning” via ledighetsansökan.

  2. Chef attesterar frånvaron i Medvind

  3. Om Försäkringskassan inte beviljar smittbärarpenning ska medarbetaren omgående informera närmsta chef och chef ändrar frånvaroorsak till ”Tjänstledighet utan lön”

För mer information och ansökan av smittbärarpenning läs på Försäkringskassans hemsida. 

Försäkringskassan - Coronaviruset det här gäller

Har medarbetaren symptom och själv insjuknar i Covid-19 är det frånvaroorsaken "Sjuk" som ska tillämpas. Medarbetaren uppbär då sjuklön och kan från dag 15 ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.  

Åtgärden avstängning från arbetsplatsen (AB §10 mom.4) för att förhindra att smitta sprids, är inte möjlig att tillämpa i denna situation. Ersättning till medarbetaren är avsedd lösas genom socialförsäkringen, det vill säga smittbärarpenning.