Förändringar i BUN:s ledningsorganisation

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

19 augusti 2022

Kommunnyheter, Barn & Utbildning

Det har genomförts en organisationsförändring i barn- och utbildningsförvaltningens ledning som trädde i kraft den 1 augusti. Förändringen innebär bland annat att Zophia Zander Norell tar över verksamhetsansvaret för grundskolan, att Johan Wernvik kommer att axla rollen som elevhälsochef och att Mattias Gustafsson återigen får ansvar för IT-driften och IT-personalen.

Under våren påbörjades rekryteringen av en ny elevhälsochef. Den avbröts dock eftersom det under rekryteringsprocessen visat sig att vi inom barn- och utbildningsförvaltningen sannolikt behöver minska våra kostnader inför kommande budgetår. Av den anledningen har vi istället påbörjat en anpassning inom förvaltningsledningen.

Det är nu samverkat och beslutat att elevhälsochefsrollen återigen kommer tillfalla Johan Wernvik samtidigt som han behåller sitt verksamhetsansvar för förskolan. I elevhälsochefsrollen ligger ansvar för kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledning och vårt kommunala aktivitetsansvar.

Verksamhetsansvaret för grundskolan övergår till mig som skol- och förvaltningschef.

Ansvaret för IT-driften och IT-personalen övergår till Mattias Gustafsson, chef för Kompetenscenter. Mattias ansvarar även för uppföljning och ekonomi gällande våra gymnasieelever.

Rekrytering av ny administrativ chef pågår och tillförordnad administrativ chef under hösten är Inger Jönsson.

Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till undertecknad.

Med förhoppning om en fin hösttermin!

Med vänlig hälsning,

Zophia Zander Norell
Skolchef
0504-18167