Rekrytering påbörjad av ny socialchef

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

5 oktober 2021

Kommunnyheter, Socialtjänsten

Rekrytering av ny socialchef har inletts och beräknas avslutas kring årsskiftet. Bakgrunden är att nuvarande socialchef Anneli Maaranen sagt upp sig och slutar 1 november. Elisabeth Olsson går in som tillförordnad socialchef.

Anneli Maaranen har på egen begäran sagt upp sig och gör sin sista arbetsdag i Tibro kommun den 28 oktober. Ett beslut har nu fattats om att anställa en tillförordnad socialchef under perioden som rekryteringen av Annelis efterträdare pågår.

Elisabeth Olsson kommer att gå in som tillförordnad socialchef tillika verksamhetschef från den 29 oktober och fram till att en ny chef kan tillträda tjänsten. Elisabeth anställdes under våren som avlastning åt Anneli på grund av hög arbetsbelastning och från och med september tjänstgör Elisabeth som tillförordnad verksamhetschef inom individ- och familjeomsorg samt funktionsnedsättning.

Rekryteringen av ny socialchef har påbörjats och beräknas vara klar vid årsskiftet.

Även rekryteringen av den vakanta tjänsten som verksamhetschef inom IFO och funktionsnedsättning kommer påbörjas inom kort.