Erbjudande om arbetsrättsliga seminarier för chefer

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

default

13 oktober 2021

HR/Personal

Ö9 är Skaraborgs nio östra kommuner som har ett nyetablerat samarbete inom olika områden. Som ett första led i detta samarbete erbjuds nu arbetsrättsliga seminarier för chefer inom kommunerna. Läs mer här.

Seminarierna genomförs digitalt via Teams enligt nedanstående. Antal platser är begränsat till 100 st per tillfälle. Anmälan sker digitalt via https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1014778X302298459X24593

2021-11-10 Kl. 09.00 – 11.30 Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv
2021-12-02 Kl. 13.30 – 16.00 Arbetsledningsrätten
2022-01-18 Kl. 09.00 – 11.30 Misskötsamhet
2022-02-09 Kl. 09.00 – 12.00 Avstängning
2022-03-03 Kl. 13.30 – 16.00 Förflyttning och omplacering
2022-03-23 Kl. 13.30 – 16.00 Kränkande särbehandling, yttrandefrihet och lojalitet
2022-04-21 Kl. 13.30 – 16.00 Aktualitetsdag

Mer information om utbildningarnas innehåll hittar du här.

Ö9 är Skaraborgs nio östra kommuner som samarbetar inom olika områden.​ När vi samarbetar kring frågor blir vi mer effektiva och förstärker varandra. I samspel kan vi uppnå en konkurrenskraftig helhet för att skapa hållbar tillväxt, välfärd och god miljö.