Tibro på plats 16 bland Sveriges skolkommuner

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

default

18 november 2021

Kommunnyheter, Barn & Utbildning

Tibro rankas som den 16:e bästa skolkommunen i landet i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2021. Det är en förbättring med 89 placeringar jämfört med den senaste rankingen från 2020. En hög andel behöriga lärare och en hög andel elever som fullföljer gymnasiet hör till kommunens största styrkor som skolkommun.

Lärarförbundet har sedan 2002 utsett Sveriges bästa skolkommun för att sätta ljuset på vad som behöver göras för att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet. Såväl framgångsfaktorer som brister lyfts fram i rankningen.

Bästa skolkommun är Sveriges bredaste skolrankning. Sedan 2019 är mätningen indexbaserad. Indexvärdet gör det möjligt för varje kommun att  följa sin utveckling oberoende av hur det går för andra kommuner. På detta sätt kan rspektive kommun både jämföra sig med andra kommuner och se sin egen utveckling.

Tio kriterier

Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger tio kriterier som bedöms vara viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat:

 • resurser till undervisningen
 • utbildade lärare
 • lärartäthet
 • friska lärare
 • löner
 • kommunen som huvudman
 • andel barn i förskola
 • betygsresultat i åk 9
 • andel elever godkända i alla ämnen i åk 9
 • andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år
   

Bedöms som en bättre skolkommun

Tibro bedöms vara en bättre skolkommun 2021 än 2020. Av rankingen framgår att andelen utbildade lärare har ökat, liksom lärartätheten. När det gäller dessa kriterier har Tibro förbättrat sin placering i rankingen från plats 113 till 43 och från plats 93 till 69. Andelen friska lärare har också ökat liksom andelen elever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom tre år. Här har Tibro klättrat från plats 260 till 111 och från plats 125 till 62. 

I rankingen konstateras också att kommunen avsätter mer resurser till utbildning än tidigare. Här har Tibro lyft 10 steg i rankingen, från plats 138 till 128. Det kan vidare noteras att de lokala fackliga representanterna har  en betydligt mer positiv bild av kommunen som huvudman för skolan än tidigare. Rankingen har gått från plats 238 till plats 123.

Som nytillträdd skolchef är det så klart roligt att ta del av den här klättringen i rankingen och att få möjlighet att arbeta i en kommun som satsar så på skolan. Att vi ligger bra till när det gäller lärartäthet och andelen behörig personal är av stor betydelse för hur vi kan utveckla skolan i Tibro ytterligare, säger Tibros skolchef Zophia Zander-Norell.

Försämrade skolresultat en utmaning

Två områden där Tibro har tappat i rankingen är meritvärden och andelen godkända elever, där kommunen sjunkit 21 respektive 54 placeringar, från plats 48 till 69 och från plats 17 till 71.

När det gäller meritvärden och hur vi kan arbeta för att höja resultaten så att ännu fler går ut skolan med godkända betyg behöver vi arbeta långsiktigt med att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande, säger Zophia Zander-Norell.

Hon fortsätter:

Det innebär både att skapa så goda förutsättningar för vår personal och att fortsätta utveckla lärprocesserna i klassrummen. Ett sätt är t ex att stärka det kollegiala lärandet och samarbetet mellan lärare. Den bild som jag fått hittills av skolorna i Tibro är att detta arbete redan är påbörjat och jag ser verkligen fram emot att driva det vidare tillsammans inom vår förvaltning.

Andelen barn i förskolan har minskat i Tibro, vilket försämrar rankingen från plats 61 till 90. När det gäller lärarlöner ligger Tibro på samma rankingplats, 127, som tidigare. 

Övertorneå bäst i sista skolrankingen

Övertorneå i Norrbotten bedöms vara Sveriges bästa skolkommun i 2021 års ranking. I Västra Götalandsregionen är Åmål den bästa skolkommunen och bland Skaraborgs kommuner har Gullspång, på plats 6, den bästa placeringen. 

Övertorneå blir den sista kommunen som får utnämningen. Lärarförbundet har nämligen bestämt sig för att lägga ned undersökningen efter 19 år.