Beslut i kommunstyrelsen om att flytta högstadiet, kulturskolan och fritidsgården till Fågelviksskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

default

17 november 2021

Kommunnyheter, Barn & Utbildning, Kultur & Fritid

Den 16 november fattade kommunstyrelsen beslut om att flytta högstadiet, gymnasieskolans introduktionsprogram, kulturskolan och fritidsgården till Fågelviksskolan.

Efter att kommunens gymnasieskola lades ner 2016 har det funnits diskussioner om att flytta en eller flera andra kommunala verksamheter till Fågelviksskolan, där gymnasieskolan bedrevs.

Fokus har främst varit på grund- och särskolan för årskurs 7-9 som idag bedrivs på Nyboskolan, men även kulturskolan och fritidsgården har funnits med i diskussionerna. Samtliga dessa verksamheter bedrivs idag i äldre lokaler som är i behov av upprustning och som inte är fullt ut anpassade efter de berörda verksamheternas behov.

Lokalutredning 

Kommunfullmäktige anslog resurser för att påbörja en projektering av ombyggnation av Fågelviksskolan i både 2020 års budget och 2021 års budget. 

På uppdrag av kommunstyrelsen har en lokalutredning genomförts. Utredningen presenterades i oktober 2021 och innehöll bland annat två förslag på ombyggnation av Fågelviksskolan, baserade på volymskisser och beräknade ombyggnadskostnader.  

Under våren 2021 aviserade Olinsgymnasiet i Skara AB att de önskar starta en gymnasieskola i Tibro kommun från och med höstterminen 2023. Förda diskussioner har lett fram till ett förslag där Olinsgymnasiet kan förvärva delar av Nyboskolan i två steg för att bygga om lokalerna. För att kunna sälja delar av Nyboskolan till Olinsgymnasiet behöver kommunen lämna vissa delar av skolan redan vid årsskiftet 2022/23. 

Flytt av högstadiet och fritidsverksamheter

Kommunstyrelsens beslut innebär att följande verksamheter ska flyttas till Fågelviksskolan:

  • grundskola årskurs 7-9
  • grundsärskola årskurs 7-9
  • gymnasieskolans introduktionsprogram
  • kulturskolan
  • fritidsgården

Av beslutet framgår också att flytten ska påbörjas i slutet av 2022.

Ledamöterna i kommunstyrelsen var inte eniga om att flytta högstadiet, kulturskolan och fritidsgården till Fågelviksskolan.