SITHS-kort uppgraderas

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

8 mars 2021

IT och kommunikation

Har du fått uppmaning att uppgradera ditt SITHS-kort och vet att detta inte skett varken förra året eller i år? Ja, då är det hög tid att göra detta!

SITHS-kortet rymmer ett certifikat. Det är information som kan uppgraderas. Senast 24 mars ska certifikatet uppgraderas, i annat fall blir det problem för dig som räknar med att nå system och funktioner utanför arbetsplatsen.

Alla SITHS-kortanvändare har troligen fått uppmaningen att uppgradera, även de som genomförde en uppgradering under förra året.

Information om SITHS-kort i Tibro kommun.

Information om hur uppgradering går till. Här kan du också genomföra uppgraderingen, som inte kräver att du sitter på ordinarie arbetsplats. Den kan genomföras hemifrån.

Detta är SITHS, HSA, GITS, Inera och SKR

Påminnelsen är utskickad av GITS i Västra Götaland. GITS står för Gemensam Information och TjänsteSamordning och här ingår SITHS-kortet. När du använder SITHS-kortet (Säker IT Hälsa och Sjukvård) så frågar kortet efter klartecken från HSA-registret (Säker IT Hälsa och Sjukvård), som är en databas under Inera, som ägs av regioner, kommuner och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Tibros registrerade användare i HSA-registret sköts av Tibro kommun