Tibro kommun sjunker i servicemätning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

2 mars 2021

Kommunnyheter

När den service kommunen ger via telefon eller e-post undersöktes i höstas blev resultatet en försämring jämfört med året innan. Tibro landade på plats 103 av 106 undersökta kommuner när det gäller tillgänglighet och bemötande på telefon. Förbättrad service och bättre bemötande blir viktiga uppgifter de närmaste åren.

Tibro kommun genomför sedan två år tillbaka årligen en servicemätning av kommunens hantering av telefoni- och e-postkontakter. Syftet med mätningen är att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunen svarar på de frågor som ställs. Kommunen finns till för medborgarna och det är av stor vikt att vi är tillgängliga och har ett gott bemötande, kan svara på frågor och vägleda vidare. Vi är alla en representant för Tibro kommun.

106 kommuner deltog i mätningen som genomfördes av PROFITEL. Tyvärr var det hela elva procent av e-posten som inte besvarades alls inom två veckor, något som bidrog till den låga placeringen. Resultaten har även försämrats under de tre år som Tibro har deltagit i undersökningen. Service och bemötande är något som behöver förbättras och det blir en viktig uppgift de närmaste åren.

Samtliga resultat finner du här.