Skype blir Teams den 5 juli

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Infografik om att Skype blir Teams

1 juli 2021

IT och kommunikation

Skype har funnits en lång tid, men nu har Microsoft bestämt att det är dags för alla att ta klivet till Teams istället. Efter den 5 juli så kommer det inte gå att logga in i Skype eller skapa nya egna Skype-möten.

Redan idag kan du se i din Skypeklient att du rekommenderas att börja använda Teams. Så om du ännu inte har börjat använda Teams så är det dags att bekanta sig med verktyget nu. Du kan läsa mer om Teams i våra guider här:

Skype kan komma att finnas kvar lite längre i lokala versioner hos andra företag eller regioner, där Västra Götalandsregionen är ett känt exempel.

FAQ om Teams- och Skypemöten

Vi har sammanställt svar på de vanligaste frågorna:

Kan vi delta på Skypemöten som bokats efter 5 juli?

Svaret är ja, bokade Skypemöten efter 5 juli kommer fortfarande finnas kvar och man kan fortfarande gå med i dessa möten. För oss kommer det att bli så att man ansluter till ett Skypemöte via Teams. Så när du klickar på "gå med i mötet" via Skypelänken, så kommer mötet att automatiskt öppnas i Teams.

Kan jag chatta med någon på ett externt företag/leverantör/kommun som bara kör Skype?

Ja och nej. Det är tyvärr så att när vi går över helt till Teams så kommer vi inte kunna starta en ny chatt med någon som bara använder Skype. Däremot kommer vi kunna svara om den andre parten som kör Skype initierar en chatt och ha en pågående chatt på det viset.  

Man kan inte dela filer, GIF:ar eller något mer avancerat i en "Skypechatt" med någon, det är endast textmeddelanden som kommer funka mellan Skype och Teams. För att dela filer och liknande får istället andra verktyg användas som t.ex. e-post.

Kommer jag kunna vara med på Skypemöten från externa företag/leverantörer/kommuner som inte kör Teams?

Ja, vi kommer kunna delta Skypemöten via Teams.

Kommer jag kunna boka Skypemöten?

Nej, när vi går över helt till Teams så kommer vi inte längre kunna boka Skypemöten. Alla möten kommer att vara Teamsmöten.