Skärpta rekommendationer om testning efter utlandsvistelse

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Coronavirus

16 juli 2021

HR/Personal

Från och med den 12 juli rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla, inklusive svenska medborgare, som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test efter ankomsten till Sverige. Här kan du läsa mer om de nya rekommendationerna.

Från och med den 12 juli rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla, inklusive svenska medborgare, som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test efter ankomsten till Sverige.

Folkhälsomyndigheten uppmanar dig även att vara försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa.

Om du reser in i Sverige från ett så kallat tredjeland kan du även behöva stanna hemma i 7 dagar efter ankomsten till Sverige. Rekommendationen gäller från den 12 juli till den 31 augusti 2021.

Vid inresa från tredjeland - rekommendation om att både testa sig och stanna hemma 7 dagar efter ankomsten till Sverige

Rekommendationen gäller om du sju dagar innan ankomsten till Sverige har besökt eller rest in från ett så kallat tredjeland. Reser du in i Sverige från ett tredjeland utanför EU, och som inte finns med på EU:s lista över undantagna tredjeländer, ska du ta ett PCR-test direkt vid ankomst till Sverige samt stanna hemma i 7 dagar.

Läs mer om kravet om vad som gäller kring krav om PCR-test och isolering på Folhälsomyndighetens hemsida via nedanstående länk.

Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Undantag från krav om PCR-testning efter inresa till Sverige

Följande personer omfattas inte av kravet om PCR-testning efter inresa till Sverige:

  1. Den som har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige
  2. Den som haft covid-19 under de senaste sex månaderna
  3. Personer som visat upp ett negativt test för inresa till Sverige
  4. Barn under sex år

Vid minsta symtom på covid-19 är det fortsatt viktigt att följa rekommendationerna om att testa sig och stanna hemma även efter en resa, oavsett resmål och om man är vaccinerad eller inte. Det är varje individs ansvar att hindra smittspridningen av covid-19. Att skydda andra människor från sjukdomen covid-19 är av yttersta vikt, det kan handla om att bevara liv och hälsa.

Undantag från att stanna hemma i 7 dagar efter ankomst till Sverige

Nedanstående personer undantas från att stanna hemma 7 dagar efter ankomst till Sverige:

  1. Resenärer som är vaccinerade med två doser, och det har gått två veckor efter sista dosen, behöver inte stanna hemma i 7 dagar efter ankomsten till Sverige. Det gäller vid vaccination med vacciner som är godkända av EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) eller vacciner där WHO utfärdat nödgodkännande.

  2. Resenärer, oavsett medborgarskap, från följande länder behöver inte heller stanna hemma i sju dagar efter ankomst till Sverige:

Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

Vad gäller kring ersättning om man tillfälligt uppmanas att stanna hemma?

Det är Försäkringskassan som beslutar om smittbärarpenning, med grund i regionens smittskydds beslut till individen. De här nämnda 7 dagarna utgör vanligtvis inte sådan grund för smittbärarpenning.

Läs mer om smittbärarpenning här:

Information om smittbärarpenning med anledning av Coronaviruset - Försäkringskassan

Arbetstagare som efter utlandsvistelse (i land som inte är undantaget från UD:s avrådan om icke-nödvändiga resor) inte kan utföra arbete hemifrån och inte heller får komma till arbetet utifrån myndigheternas rekommendationer, står inte till arbetsgivarens förfogande. Därmed ska inte heller lön utges för de 7 dagarna.

Åtgärden avstängning från arbetsplatsen (AB §10 mom. 4) för att förhindra att smitta sprids, är inte möjlig att tillämpa i denna situation. Grunden till frånvaron är myndighets rekommendation och individens ansvar enligt lag, vilket gör att medarbetaren inte står till arbetsgivarens förfogande att utföra arbete.

Eftersom medarbetaren inte står till arbetsgivarens förfogande ska denne inte heller vistats på arbetsplatsen. Men om situationen ändå skulle uppstå att en medarbetare infinner sig på arbetsplatsen kan arbetsgivaren fatta beslut om avstängning enligt AB § 10 mom. 2. SKR bedömer att under sådan avstängning ska inga avlöningsförmåner utges. Arbetsgivaren har i denna situation även en överläggningsskyldighet med berört fackförbund, utifrån AB:s bestämmelser.