Vaccination mot Covid-19 på betald arbetstid

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

25 januari 2021

HR/Personal

Kommunens förstärkta ledningsgrupp har beslutat att samtliga medarbetare ska erbjudas att vaccinera sig mot Covid-19 på betald arbetstid. Läs mer om beslutet här!

Vaccination covid-19 på betald arbetstid

Det är varje arbetsgivare som beslutar om arbetstagare får vaccinera sig på betald arbetstid samt den praktiska hanteringen av detta. Någon rättighet enligt lag eller avtal finns inte. En arbetsgivare kan heller inte tvinga sina medarbetare att ta ett vaccin. I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp.

I och med att det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19 har Tibro kommun beslutat att erbjuda personal att vaccinera sig på arbetstid.

Socialförvaltningen har tidigare fattat beslut om att samtliga medarbetare inom förvaltningen erbjuds att vaccinera sig på betald arbetstid. Är det inte möjligt att genomföra vaccinationen på sitt arbetspass (t.ex. om man arbetar ständig natt) så utbetalas mertid eller övertid för vaccinationstillfället. Dock utgår ingen extra ersättning för tiden det tar att ta sig till och från vaccinationstillfället.

För övriga medarbetare i Tibro kommun gäller följande:

  • Medarbetare i Tibro kommun erbjuds att vaccinera sig mot covid-19 på betald arbetstid.
  • Restid till och från sin vårdcentral kan vara på betald arbetstid, även om medarbetaren är inskriven på en vårdcentral på annan ort än Tibro. 
  • Ledighet behöver därmed inte tas ut i form av t.ex. semester, komptid eller flextid. Medarbetaren erhåller sin ordinarie lön under tiden för vaccinationstillfället.
  • Om det är möjligt ser arbetsgivaren gärna att medarbetaren bokar vaccinationstid i samband med arbetsdagens början eller arbetsdagens slut, detta för att påverka verksamheten så lite som möjligt.
  • Arbetstagare som får/bokas in på vaccinationstid utanför sin schemalagda arbetstid kommer inte ersättas med extra ersättning, dvs mer- eller övertid
  • Det är viktigt att medarbetaren i god tid informerar sin chef dag och tid för sin vaccination.
  • Som chef är det viktigt att ge denna möjlighet till sina medarbetare.
  • Har du som medarbetare frågor kring ovanstående ombeds du vända dig till din chef.