Avtackning förvaltningschef första ledningsgruppen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

13 januari 2021

När kommunledningsgruppen möttes för första gången 2021 avtackades en förvaltningschef. Det var Thomas Jungbeck, som nästa vecka avslutar sitt inhopp som samhällsbyggnadschef.

Thomas Jungbeck tillträdde som tillfördnad förvaltningschef i augusti. Måndag tillträder Gunnar Carlsson och därmed avslutar Thomas sin tillfälliga anställning. 13 januari blev Thomas sista möte med kommunledningsgruppen och han avtackades då av kommunchefen Kristina Lundgren.

Gunnar Carlsson slutade som samhällsbyggnadschef i somras för att bli kommunchef i Gullspångs kommun. Men efter några månader ångrade han sig, sökte den lediga tjänsen i Tibro och återvänder alltså på måndag.

Feriepraktik var ett av ärendena på kommunledningsgruppens dagordning. Förra året ställdes feriepraktiken in och kommunledningen diskuterar nu hur de betalda praktikplatserna kan återinföras i sommar. Frågan fick ingen lösning på detta möte och blir en fråga även på nästa möte med kommunledningensgruppen.

I november fastställdes detaljbudgeten för kommunens nämnder och redan på tisdag inleds planeringen med en budgetupptakt inför 2022. 

Tibro planerar tillsammans med Falköpings kommun ett ledarutvecklingsprogram. Tibro har åtta platser i programmet, som kommer att ledas av Avonova. Startdatum är 3 mars. Vilka åtta som kommer att medverka från Tibro bestämms de kommande veckorna.

I december rapporterade kommunen sina klimatlöften till Klimat2030, som leds av VGR och länsstyrelsen. Samuel Willner, miljöstrateg, medverkade och diskuterade handlingsplanen för att nå utställda klimatlöften. Frågan kommer att återkomma många gånger till kommunledningsgruppen.

I övrigt på dagordningen fanns löneöversynsprocessen och Coronaläget.

Nästa ledningsgruppsmöte sker 27 januari.