Muterat coronavirus i socialförvaltningens verksamheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

8 februari 2021

Socialtjänsten

Den brittiska mutationen av coronaviruset har nu konstaterats hos enstaka vårdtagare i kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Med anledning av detta ska besökare från andra städer upplysas om att denna virusvariant finns i Tibro och Skaraborg och att besök därför bör undvikas.

Den 2 februari fick socialförvaltningens ledning besked om att det finns enstaka konstaterade fall av den brittiska mutationen av coronaviruset bland vårdtagare i Tibro. På Skaraborgs sjukhus finns flera fall av denna virusvariant. Socialförvaltningens personal och chefer har fått information om detta.  

Besökare från andra städer bör undvika besök

Besökare från andra städer ska informeras om att det muterade viruset finns i Tibro och Skaraborg och att de därför avråds från att besöka våra verksamheter. 

För övrigt erbjuds fortfarande endast förbokade besök. Endast nödvändiga besök bör genomföras och vid besök ska skyddsutrustning användas. Vid den eller de enheter där det finns misstänkt eller konstaterad smitta finns skyltar uppsatta.

Vi bör alla iaktta största möjliga försiktighet för att förhindra smittspridning av den brittiska varianten av coronaviruset!