Brukarundersökning inom daglig verksamhet och boende inom LSS

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

11 september 2020

Socialtjänsten

Under perioden 18 september - 31 oktober kommer brukare inom daglig verksamhet och boenden inom LSS ha möjlighet att genomföra en brukarundersökning.

Brukarundersökningen genomförs vid ett flertal tillfällen genom att en frågeassistent besöker verksamheten och brukare besvarar undersökningen via en iPad.

Frågor och svar är anpassade till personer med kognitiv funktionsnedsättning genom både bild- och ljudstöd för att underlätta för brukaren att delta i undersökningen. I grundutförandet kan brukaren välja mellan text och pictogrambilder. Den som inte vill ha uppläsning kan stänga av ljudet på den enhet som används för att besvara undersökningen.

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, för att sedan tillsammans med brukarna kunna utveckla och förbättra verksamheterna. Undersökningen ger ett kunskapsunderlag för förbättringsarbete genom att ta fram jämförbara mått på upplevd kvalitet inom verksamheter enligt LSS.

Brukarundersökningen omfattar fyra kvalitetsområden: självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel.

Resultatet kommer presenteras för deltagande brukare och därefter användas till förbättringsarbete.