Nytt läge – ny strategi för covid-19- rapportering i Tibro kommun

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

29 oktober 2020

Kommunnyheter, Socialtjänsten

Tibro kommun byter strategi för sin covid-19-rapportering. Från och med nu kommer kommunen löpande att rapportera på sin webbplats inom vilka verksamheter som det finns smitta eller risk för smitta och det kommer att sättas upp informationsskyltar på drabbade äldreboenden. Förändringen genomförs som följd av att besöksförbudet på äldreboendena hävdes den 1 oktober.

Tibro kommun har tidigare under coronapandemin valt att inte lämna ut uppgifter om vilka boenden som varit drabbade, med hänsyn till sekretessen. Det enda som rapporterats förut är det totala antalet konstaterat smittade vårdtagare på kommunens särskilda boenden och antalet vårdtagare som avlidit i sjukdomen.

Skyltar om smitta

I och med det hävda besöksförbudet kommer fler personer att vistas på kommunens äldreboenden. Enheten Vårdhygien inom Västra Götalands-regionen har haft i uppdrag att ge kommunerna stöd i arbetet med att minska risken för smittspridning. Efter dialog med Skaraborgs kommunalförbund har gemensamma skyltar tagits fram.

All smitta med koppling till boenden rapporteras

Med anledning av det nya läget väljer kommunen att förändra sin strategi
och informera om var det finns konstaterad smitta och var det finns risk för smittspridning. En verksamhet kommer att bedömas vara drabbad oavsett vem som är smittad, det kan vara vårdtagare, anställda eller personer som av olika anledningar varit inne på ett boende.

Både boende, anhöriga och andra besökare kommer att uppmärksammas på att det finns smitta eller risk för smitta med anknytning till ett äldreboende med hjälp av skyltar. Skylten finns uppsatt i entrén på äldreboendet där det står ”Covid-19, smitta”.

Det behöver inte innebära att det finns smitta utan det signalerar även att det kan finnas risk för smitta. När det föreligger risk för smitta kan det handla om att besökare konstaterats med covid-19 och att smittspårning behöver göras hos personal och vårdtagare för kunna bedöma om smittan kan ha kommit in på boendet.

Personlig läkarkontakt vid smitta

Precis som tidigare så kontaktar läkaren den boende, och efter samtycke närstående till den boende, om hen har covid-19.

Berörd personalen får självfallet information för att kunna ge den boende god vård och omsorg men också att kunna skydda sig själva från smitta genom att använda rätt skyddsutrustning.

Veckorapport på tibro.se

Som ett led i den nya strategin kommer en aktuell lägesrapport att presenteras på Tibro kommuns webbplats, tibro.se/covidsmitta, varje vecka. I rapporten beskrivs smittläget som helhet i kommunen samt det aktuella läget på kommunens äldreboenden, LSS-boenden och vård- och omsorgstagare med hemvård. Den första rapporten läggs upp under  dagen.

Genom att rapportera uppgifter på det här sättet bedömer kommunen att det inte finns risk för att enskilda personer ska lida men eftersom spårningen till specifika individer förhindras. Kommunen är även fortsättningsvis noga med att uppgifter inte lämnas på en alltför detaljerad nivå eftersom det skulle kunna bli utlämnande kring enskilda individers hälsostatus.