Drop in 4 november för Medvind och HR-portalen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

28 oktober 2020

Onsdagen den 4 november 09:00 – 15:00 är det dags för drop in för frågor i Medvind och HR-portalen, via Teams. Våra Drop-in riktar sig både till dig som önskar användarstöd och support i en specifik fråga, eller som är ny chef/administratör och önskar en första introduktion till våra personalsystem.

Dessa tillfällen genomförs på distans via Teams, du ansluter via nedan länk;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MjFjMTBiMTUtMjdkYy00ODRlLThmNDgtNzU4MzgzMzZiYjVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%224c98088a-8771-4b89-86fa-342cf75f4e28%22%2c%22Oid%22:%223d783947-69d6-4c8b-98fb-e9b7c0695958%22%7d

 

Ingen anmälan krävs, utan du ansluter via länken när det passar dig under dagen. Vi finns tillgängliga mellan 09:00-15:00. Vid problem att ansluta, kontakta Servicedesklon@skovde.se.