Växling av semesterdagstillägg 2021

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

21 juli 2020

HR/Personal

Nu finns uppdaterad blankett för växling av semesterdagstillägg för 2021 publicerad i medarbetar- och chefshandboken. Läs mer om förutsättningar för att kunna semesterväxla här.

Tibro kommun har tecknat lokalt kollektivavtal med nedanstående fackförbund angående möjligheten att växla semesterdagstillägg mot extra ledighet:

 • Vision
 • Sveriges Ingenjörer
 • Akademikerförbundet SSR
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Fysioterapeuterna
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Kommunal
 • Ledarna

Växlingen är en möjlighet, inte en rättighet. Det är ansvarig chef som avgör om verksamheten tillåter att arbetstagaren växlar sitt semesterdagstillägg mot extra ledighet. Blanketten måste därmed vara godkänd och underskriven av närmsta chef.

Kriterier/krav för att kunna växla semesterdagstillägg mot extra ledighet

 • Medarbetaren är tillsvidareanställd i Tibro kommun
 • Inte avser att ha t.ex. föräldraledighet, studier eller annan tjänstledighet som minskar semesterdagar/timmar under det kommande året
 • Att anställningen förväntas pågå under nästkommande år
 • Har semesteranställning enligt AB
 • Har vid årsskiftet högst 15 sparade semesterdagar, dvs högst totalt 40, 46 respektive 47 semesterdagar
  (ex. 25, 31, 32 + 15 sparade semesterdagar)
 • Tar ut samtliga av årets semesterdagar, inklusive de växlade dagarna

Antalet dagar som kan växlas

Medarbetare 39 år eller yngre - 5 dagar
Medarbetare 40 år eller äldre - 6 dagar

Observera att växling endast kan göras för de medarbetare som följer kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB).

Absolut sista dag för inlämning av blanketten till personalchef är senast den 30 november 2020. Blanketter som inkommer därefter kan inte hanteras.

Blankett växling av semesterdagstillägg 2021

Blankett växling semesterdagstillägg 2021