Nyboskolan får ny ledning våren 2021

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

17 december 2020

Barn & Utbildning

Nyboskolans rektor och biträdande rektor får nya uppdrag inom förvaltningen. Tillförordnad rektor Emelie Ahlén Karlsjö kommer leda skolan tillsammans med en konsult som blir tillförordnad biträdande rektor under våren 2021. Rekrytering av en ny rektor kommer ske under våren.

Beslutet att organisera om ledningsfunktionerna på Nyboskolan har fattats av skolchef Eva Gustavsson för att skapa arbetsro och kunna arbeta vidare med den pågående organisationsförändringen på ett konstruktivt sätt.
 
Det senaste året har en genomgripande organisationsförändring genomförts på Nyboskolan. Skolan har gått från att vara en årskurs 6-9-skola till en årskurs 7-9-skola och syftet med omorganisationen är att skapa goda förutsättningar för studiero och lärande för alla elever. Det har dock varit ett turbulent år på skolan och efter noggrant övervägande har skolchefen kommit fram till att det inte finns förutsättningar för den nuvarande ledningen att fortsätta leda Nyboskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningens ledning, de fackliga organisationerna och
berörd personal har informerats om de planerade åtgärderna.